środa, 10 lutego 2010

Msze Św. w 1 rocznicę śmierci ks. Prałata dr Jerzego Pawlika

fot.1 Edward Jarosz , fot 2,3,4,5 Grzegorz Górka
1 marca o godz.18.00 w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Katowicach- Józefowcu odprawiona została Msza Św. w 1 rocznicę śmierci nieodżałowanej pamięci Członka Honorowego AKT "Gronie"
ks. Prałata dr Jerzego Pawlika.
Ten Wspaniały Kapłan i Wielki Syn ziemi śląskiej urodził się tutaj i został pochowany na parafialnym cmentarzu przy ul. Józefowskiej.
Mszę Św. koncelebrowało 5 kapłanów – głównym koncelebransem był Proboszcz Parafii Józefowiec ks. Zenon Drożdż. Uroczystość uświetnił chór parafialny.
We mszy św. wzięły udział m.in.:
- siostry ks. Jerzego Pawlika: 86–letnia Lidia Kurek i 84-letnia Krystyna Przybyłka z rodzinami,
- delegacje Związku Górnośląskiego (m.in. Prezes Związku Józef Buszman i Jego żona Barbara, poczet sztandarowy i wielu członków Koła Bogucice w tym Prezes tego Koła – Wiceprezydent Katowic Józef Kocurek oraz najliczniejsza grupa - organizatorów uroczystości z Koła Wełnowiec - Józefowiec),
- liczna grupa harcerzy ze sztandarem I Szczepu im. Obrońców Katowic z Katowic - Wełnowca z hm. Barbarą Abramowicz i z jednym z najstarszych śląskich harcerzy Harcmistrzem Krzysztofem Witkowskim – przewodniczącym Komisji Historycznej Chorągwi Śląskiej (także przewodnikiem turystycznym),
- rzucający się w oczy (w czerwonych strojach) przewodnicy turystyczni z przewodniczącym Samorządu Przewodnickiego woj. śląskiego Ryszardem Ziernickim,
- grupa członków Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach.
Po Mszy Św. Proboszcz ks. Zenon Drożdż zaprosił wszystkich na
spotkanie wspomnieniowe „przy kołoczu” w salce parafialnej.
Salka pękała w szwach – udział w spotkaniu wzięło znacznie ponad 100 osób. Spotkanie otwarł wiceprezes Koła Związku Górnośląskiego Katowice – Wełnowiec – Józefowiec Edward Grządziel (zastępując chorego prezesa Koła Karola Ruseckiego) oddając głos Proboszczowi Z. Drożdżowi, który serdecznie przywitał wszystkich gości spotkania.
Obecnym rozdano krótkie wspomnienie o ks. Prałacie dr Jerzym Pawliku (pióra G.Górki) wydane przez Koło Związku Górnośląskiego Katowice - Wełnowiec – Józefowiec.
Najważniejszym elementem spotkania wspomnieniowego były pokazy multimedialne zdjęć m.in. z różnych imprez i uroczystości z udziałem ks. Jerzego Pawlika, które zaprezentowali: Tomasz Kołtun z Koła Przewodników Tatrzańskich przy Oddziale Górnośląskim PTTK w Katowicach i niżej podpisany – prowadzący to spotkanie. Oprócz tego swoje wspomnienia o ks. Jerzym Pawliku wygłosili m.in.: Józef Buszman, Ryszard Ziernicki, Krzysztof Witkowski i Tadeusz Faber – uczestnik Mszy Prymicyjnej ks. J.Pawlika w dniu 19 lipca 1942 r. Wspomnienia wspaniale obrazowały liczne pasje życiowe tego wybitnego duszpasterza rodem z Józefowca.
W imieniu Koła Bogucice Związku Górnośląskiego Panie Krystyna Miemiec – Pypłacz i Anna Michałek zaprosiły na
Mszę Św. z okazji 1 Rocznicy śmierci ks. J.Pawlika w dniu 2 marca o godz. 18.00 w kościele p.w. św. Szczepana Katowicach – Bogucicach (byłem na tej Mszy. Św. – także zakończonej wieczorem wspomnień z udziałem m.in. przyjaciół ks. Jerzego Pawlika: Czesława Rymera i Andrzeja Rożanowicza). Przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich zaprosili także na
Mszę. Św. z okazji 1 rocznicy śmierci ks. J.Pawlika w środę 3 marca o godz.18.00 w Bazylice Piekarskiej - wg relacji Ludwika Durki Mszę Św. koncelebrowało 12 kapłanów w tym 4 w intencji ks. J.Pawlika m.in. biskup pomocniczy diecezji kaliskiej ks. Teofil Wilski.
Grzegorz Górka, tel.32-2586241, kom.604450769, piszcie do mnie: akt.gronie@gmail.com ,

O Walnym Zebraniu AKT "Gronie" 9.02.2010

W dniu wczorajszym tj. 9.02.2010 r. z udziałem 41 osób uprawnionych do głosowania (na 71 uprawnionych do głosowania tj. 69 z opłaconymi składkami i 2 członków honorowych) - odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze AKT „Gronie”.

Gośćmi Zebrania byli:
- Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Edward Kudelski oraz przedstawicielki Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach: Prezes Magda Kosiecka i Sekretarz Jolanta Żychoń.
Życzenia owocnych obrad przysłał z Niemiec Karol Kwieciński

Zebraniu przewodniczył Edward Jarosz a sekretarzem Zebrania był Piotr Holon.

Przyjęto Regulamin AKT „Gronie” (w tym m.in. nadano Klubowi imię Janusza Kalinowskiego, którego portret wykonany przez Jacka Siweckiego zawisł na Sali obrad) – niebawem materiał ten zostanie opublikowany w niniejszym blogu. W dyskusji nad regulaminem zabrali głos m.in. E.Kudelski i M.Kosiecka, informując obszernie o prawach członków PTTK

Sprawozdanie ustępującego Zarządu (jest to poprzednia informacja na niniejszym blogu) przedstawił prezes Zarządu – Grzegorz Górka, informując, że do wglądu jest sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej przedstawił prezes KR Stanisław Sulwiński. Na jego wniosek udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

Komisja Skrutacyjna (Bolesław Osiecki i Teresa Chmielewska-Gniza) przeprowadziła tajne wybory :
- na delegatów na Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK wybrano Andrzeja Ziomka i Grzegorza Górkę,
- w Zarządzie: na funkcji wiceprezesa Piotra Bednorza zastąpił Leszek Szczepanowski a na funkcji sekretarza Piotra Szewczyka zastąpił Piotr Holon.
W Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły żadne zmiany w składzie.
Na zakończenie:
- przyjęto uchwały zebrania:
1. Powołać w możliwie krótkim terminie komitet organizacyjny obchodów 50 lecia AKT.
2. Upoważnia się Zarząd do ustalania (w razie potrzeby) nowej wysokości składki członkowskiej

- Prezes OM PTTK w Katowicach podziękowała ustępującym władzom Klubu, w szczególności Prezesowi i osobom, które zakończyły pełnić funkcje w Zarządzie AKT „Gronie” tj. Piotrowi Bednorzowi i Piotrowi Szewczykowi oraz poprosiła nowy Zarząd o robocze kontakty mające na celu nadrobienie zaległości w płaceniu składek członkowskich,

- „nowy-stary” prezes Zarządu AKT poinformował o najbliższych imprezach:
1. najbliższe spotkanie AKT – 9 marca 2010 r. Małgosia i Wojtek Beblo opowiedzą o swoich wyprawach narciarskich w Alpy,
2. w ramach obchodów Światowego Dnia Przewodników Turystycznych wszyscy jesteśmy zaproszeni:
- 15 lutego (poniedziałek) do Ronda Sztuki o godz.16 na wykłady E.Wieczorka i E.Kaniewskiego a
- 19 lutego (piątek) o godz.14 do Sali Marmurowej UW na spotkanie z Marszałkiem Województwa,
3. 1 marca o godz.18.00 w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Katowicach przy ul. Józefowskiej (róg Mikusińskiego) odbędzie się Msza Św. w 1 rocznicę śmierci ks. Prałata dr Jerzego Pawlika. Po Mszy Św. chwila wspomnień przy kołoczu w sąsiadującej salce parafialnej.

Prosimy o liczny udział w powyższych imprezach.
Stroje przewodnickie mile widziane.

pozdrawiam
Grzegorz Górka, tel.32-2586241, kom.604450769, piszcie do mnie: akt.gronie@gmail.com

sobota, 6 lutego 2010

Sprawozdanie z działania AKT "Gronie" w latach 2008-2009

Koniec 2007 i rok 2008 w AKT „Gronie”
Odbyły się msze św. w intencji ś.p. Janusza Kalinowskiego:
18 grudnia 2007 w kościele Misjonarzy Oblatów MN na Koszutce zamówiona przez Stefę Mały-Culic,
19 grudnia 2007 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach - Wełnowcu od przewodników z Częstochowy,
22 grudnia 2007 w kościele Św. Józefa przy ul. Józefowskiej i 5 stycznia 2008 r. w kościele w Wełnowcu od Związku Górnośląskiego,
8 stycznia 2008– Msza Św. w „okrągłej kaplicy” biskupiej w intencji J. Kalinowskiego i spotkanie opłatkowe AKT w Muzeum Archidiecezjalnym (z udziałem ks.ks. Jerzego Pawlika i Henryka Pyki), organizatorzy: Grażyna i Włodek Szulcowie,

12 lutego 2008 – Walne Zebranie
(44 osoby – przewodniczył Edward Jarosz) do Zarządu weszli: Piotr Bednorz (v-prezes), Grzegorz Górka (prezes), Grażyna Omeljaniuk - Szulc (członkini Zarządu) , Ksina Matys - Stojek (skarbnik), Piotr Szewczyk (Sekretarz), do Komisji Rewizyjnej weszli: Dzidka Borys (v-prezes), Maryla Kowalska (sekretarz), Staszek Sulwiński (prezes),

11 marca 2008– Spotkanie AKT - Jacek Siwecki mówił o swoich (i Krystyny Nizio - Siweckiej) wrażeniach z Republiki Południowej Afryki,

8 kwietnia 2008– Spotkanie AKT - zdjęcia i filmy Piotra Szewczyka i Edwarda Jarosza: Rajdy: Wiosenne (50 i 51) i Jesienne (42, 43) oraz 9 i 10 Posiady Jurajskie u Szulców, 70-te urodziny Piotra Bednorza i Karola Niedzieli,

13 maja 2008- Spotkanie AKT - Jasiu Dulewski opowiedział nam o swojej (i Czesi Rosik - Dulewskiej) podróży do Singapuru.
W tym samym dniu rano odbyła się Msza Św. w Warszawie, w parafii św. Wincentego Pallotiego przy ul. Skaryszewskiej, za dusze Śp Śp Stefana Kowalskiego i Janusza Kalinowskiego zamówiona przez naszą „grupę warszawską” Basię i Adasia Pawlików, Wandę Pawlik-Marchel, Jankę Mieszkowską - z udziałem prezesa AKT ,

17/18 maja 2008 - 52 Rajd Wiosenny im. Janusza Gregorczyka (Kier. Aśka Wodarczyk – Staciwa, 33 uczestników) zwiedziliśmy Sobótkę (i weszliśmy na Ślężę) i Jawor (nocleg w schronisku młodzieżowym), byliśmy też w Legnickim Polu, Lubiążu i Trzebnicy,

17 czerwca 2008– Spotkanie AKT z Olą Dzik (córką Wojtka Dzika) – alpinistką i mistrzynią Polski w ski – alpinizmie („Pamir 2007”) w Sali amfiteatralnej PM, w tym samym dniu Wojtek Dzik został doktorem habilitowanym,

28 czerwca 2008– 11 Posiady Jurajskie „U Szulców” (32 osoby)- Msza Św. w klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie (odprawiał po raz ostatni ks. J. Pawlik), skąd przez Walenczów, Góry Towarne koło Kusiąt dotarliśmy do Kolonii Borek w Poczesnej na tradycyjne krupnioki i inne miejscowe specjały,

8 lipca 2008 – zwiedziliśmy muzeum misji w kościele w Mysłowicach - Brzęczkowicach i sam kościół oraz odbyliśmy spacer na Trójkąt Trzech Cesarzy oraz zobaczyliśmy pomnik Kardynała A. Hlonda i kapliczkę „Jarlików” w Mysłowicach (25 osób),

12 sierpnia 2008 - spotkanie u J.G. Górków - aukcja książek Janusza Kalinowskiego w ramach akcji zbierania funduszy na nagrobek,

30 sierpnia 2008 - na Okrąglicy w Beskidzie Żywieckim w Sanktuarium Matki Boskiej Opiekunki Turystów odbyła się Msza św. w intencji zmarłego Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca oraz uroczyste zamontowanie tablicy upamiętniającej jego działalność w górach z udziałem Misi i Piotra Szewczyków,

1 września 2008– powstało Bractwo Turystyczne Związku Górnośląskiego założone przez Józka Buszmana, Grzegorza Górkę i 3 inne osoby,

9 września 2008– Spotkanie AKT - Aśka Wodarczyk – Staciwa: „Syria – moje wspomnienia z wakacji”,

19-21 września 2008 – kilkanaście osób z AKT wzięło udział w jubileuszu kół przewodnickich („50” po GOP, „55” beskidzcy i tatrzańscy) przy Górnośląskim Oddziale PTTK w Katowicach (m.in. bogucicka porcelana, urząd wojewódzki, msza św. w katedrze katowickiej),

27 września 2008– kilkanaście osób z AKT wzięło udział w 17 Biesiadzie Krajoznawczej Związku Górnośląskiego „Śladami Donnersmarcków”: Siemianowice Śl., Piekary Śl., Świerklaniec, Nakło Śl., Tarnowskie Góry, Brynek (kierownik: G. Górka).

11 i 12 października 2008- 44 Rajd Jesienny odbył się na Zaolziu – 40 osób wjechało samochodami na Kozubową. Kierownictwo: "Mysza" i Staszek Sulwińscy, Stefa Mały-Culic. Odwiedziliśmy Bystrzycę, Nydek, Jabłonków, Sałajkę i wjechaliśmy (wyciągiem) na Jaworowy z Oldrzychowic - stąd niektórzy doszli na Ropicę

14 października 2008– Spotkanie AKT - Bolesław Osiecki opowiedział nam o Iranie

6 listopada 2008 – prezes AKT wziął udział we Mszy św. za zmarłych przewodników w Katedrze Katowickiej,
8 listopada 2008
- prezes AKT wziął udział w IV Pielgrzymce Przewodników Turystycznych do Piekar Śląskich (po raz ostatni był na niej ks. J.Pawlik),

18 listopada 2008 – Spotkanie AKT - Antoni Winiarski - "Brazylia - od Rio de Janeiro do Wodospadów Iguazu",

21 listopada 2008– stanął nagrobek ufundowany przez przyjaciół Janusza Kalinowskiego,

25 listopada 2008– w kościele w Katowicach – Wełnowcu odbyła się Msza Św. w 1 rocznicę śmierci Janusza Kalinowskiego,

9 grudnia 2008 – Spotkanie AKT - Teresa i Edward Jaroszowie opowiedzieli o swej podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

Sylwester AKT 2008/2009 – w schronisku młodzieżowym w Ustroniu Dobce, 13 osób, kier. Roman Mamak


Rok 2009 w AKT „Gronie”

13 Stycznia 2009 - spotkanie opłatkowe AKT "Gronie" w Pałacu Młodzieży z udziałem ks. H.Pyki.

10 lutego 2009 - w Pałacu Młodzieży w Katowicach podsumowanie roku 2008 ("To był rok!!!"):
- Grzegorz Górka pokazał zdjęcia (swoje i innych członków AKT) z całego roku 2008,
- Edward Jarosz pokazał fragmenty swoich filmów kręconych na imprezach AKT "Gronie".

4 marca 2009 – pogrzeb ks. Prałata dr Jerzego Pawlika zmarłego 1 marca 2009. Nie dożył swoich 90 urodzin (ur. 9.03.1919 r.) ale były one obchodzone uroczyście 15 marca na farze w Bogucicach przez Związek Górnośląski i przewodników (były obie siostry ks. J.Pawlika)

10 marca 2009 - Muzeum Archidiecezji Katowickiej przy ul Wita Stwosza Edward Jarosz wygłosił prelekcję "Kościoły drewniane w Karpatach, ze szczególnym uwzględnieniem kościołów drewnianych Słowacji, widniejących na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO"

21 kwietnia 2009 w sali amfiteatralnej Pałacu Młodzieży wspominaliśmy (ok.70 osób) ks. Prałata dr Jerzego Pawlika - naszego Członka Honorowego. Odwiedzili nas ks. Piotr Wenzel – diecezjalny duszpasterz przewodników i turystów oraz Tomek Kołtun i goście - przewodnicy z kół katowickich w tym Ryszard Ziernicki – przewodniczący samorządu przewodnickiego woj. śląskiego i Stanisław Kawęcki, przewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, oraz siostra ks. Jerzego Pawlika.

8-10 maja 2009 53 Rajd Wiosenny im. Janusza Gregorczyka "Dookoła Karkonoszy" - Szklarska Poręba – Harrachow - Vrchlabi – Lubawka (46 uczestników), kier. A. Wodarczyk - Staciwa

12 maja 2009 Jacek Siwecki w Pałacu Młodzieży zaprezentował swoje impresje pt. "Irlandia i Kuba",

- 5 czerwca 2009 – Prezes AKT był w Pawełkach k. Kochcic na „Biesiadzie SKPB” (nocne biegi na orientację w lasach lublinieckich)

9 czerwca 2009 Jurek Wróblewski w Pałacu Młodzieży podzielił się swoimi wrażeniami z Libii

27.6.2009 XII Posiady Jurajskie u Szulców (Siewierz – Poczesna) – z udziałem 26 osób

14 lipca 2009 - Spacer po Żabich Dołach na granicy Bytomia i Chorzowa zorganizowany przez Dzidkę Borys przy współpracy z Panią Hanką Wilczek z bytomskiego koła przewodników - wzięły udział 22 osoby

8 sierpnia 2009 r. zaczynamy użytkować nasz klubowy blog
http://aktgronie-prezes.blogspot.com/

28 sierpnia 2009 na lotnisku sportowym w katowickim Muchowcu spotkali się członkowie Bractwa Turystycznego Związku Górnośląskiego (6 osób) i AKT „Gronie” (około 33 osób). W restauracji „Odlot”, w której przebywaliśmy przez część spotkania - było wesele Piotrka Karczewskiego – syna Ilony i Kazia Karczewskich silnie związanych w przeszłości z AKT „Gronie”. W części krajoznawczej spotkania Edward Jarosz opowiadał o historii lotniska i oprowadził nas po swoim dawnym miejscu pracy – obserwatorium meteorologicznym IMiGW mieszczącym się w pomieszczeniach budynku Aeroklubu Śląskiego i na wolnym powietrzu.

Janusz Kalinowski - gdyby żył - skończyłby 31 sierpnia 2009 - 75 lat. Umarł 25.11.2007 r. Pamiętajmy, ze Janusz Kalinowski był członkiem założycielem i przez ponad 25 lat prezesem AKT "Gronie" (z ok. 48,5 letniej historii Klubu).

11 września 2009 r. otrzymaliśmy Uchwałę Rady Miasta Katowice z 27 lipca 2009 o nadaniu rondu w Dąbrówce Małej imienia nieodżałowanej pamięci Księdza Prałata dr Jerzego Pawlika – zmarłego 1 marca br. - Członka Honorowego AKT „Gronie”. Zarząd AKT „Gronie” był jednym z wnioskodawców takiej decyzji. Tablica z nazwą ronda zawisła ok. 25 listopada 2009 r.

12 września 2009 członkowie AKT „Gronie” („z przyległościami” było nas 20 osób) zwiedzili poziom 320 m kopalni - skansenu „Guido” w Zabrzu.Dzięki staraniom „Wawrzka” tj. Jurka Wojcieszaka, który wycieczkę zorganizował - emerytów i malutkiego Piotrusia Siwca kosztowało to tylko 15 zł.

25-27 wrzesień 2009 - 45 Rajd Jesienny w Gorcach i Pieninach (z udziałem 25 osób), objechaliśmy samochodami trasę: Ludźmierz- Ochotnica- Dębno- Czorsztyn- Czerwony Klasztor- Jaworki- Niedzica, kier. A. Wodarczyk – Staciwa, której bardzo pomógł „Wawrzek” (J. Wojcieszak)

3 października 2009 r. w ramach "18 Biesiady Krajoznawczej Związku Górnośląskiego im. Janusza Kalinowskiego", w kościele w Wilamowicach została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych: Janusza Kalinowskiego i ks. Prałata dr Jerzego Pawlika. W Mszy Św. wzięli udział m.in. członkowie i sympatycy AKT "Gronie": Józek Buszman z rodziną, Basia i Zosia Bańczyk z liczną grupą przyjaciół - głównie z chóru kościoła na osiedlu Tysiąclecia, Grażyna i Andrzej Ziomkowie, Renia Szafraniec, B.M. Sonelscy i J.G. Górkowie.

13 października 2009 r. - 39 członków i sympatyków AKT "Gronie" w tym 1 dziecko (wnuk Heleny i Piotra Holonów) zwiedziło Muzeum Organów Akademii Muzycznej w Katowicach. Oprowadzał nas Profesor Julian Gembalski – spotkanie zorganizowała Irena Bartyzel – Frączek

1 listopada – spotkaliśmy się na grobach Janusza Kalinowskiego i Ks. Jerzego Pawlika

4 listopada 2009 – prezes AKT wziął udział we Mszy św. za zmarłych przewodników w Katedrze Katowickiej,
7 listopada 2009
- prezes AKT wziął udział w V Pielgrzymce Przewodników Turystycznych do Piekar Śląskich,

10 listopad 2009 - odwiedził nas Prezes katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej dr Antoni Winiarski - przewodnik beskidzki, były członek AKT z prelekcją "Inkowie - mity, legendy i współczesność"

27 listopada 2009 – w kościele w Katowicach – Wełnowcu odbyła się Msza Św. w 2 rocznicę śmierci Janusza Kalinowskiego,

10 grudnia 2009 r. Piotr Bednorz i Grzegorz Górka odwiedzili duszpasterza środowiska przewodnickiego diecezji katowickiej ks. Piotra Wenzla, który był już wcześniej na naszym spotkaniu poświęconym ks. Prałatowi dr Jerzemu Pawlikowi w dniu 21 kwietnia 2009 (w sali amfiteatralnej Pałacu Młodzieży) wygłaszając (wraz z T. Kołtunem) odczyt - wywiad z ks. J. Pawlikiem. Opowiedzieliśmy ks. Piotrowi Wenzlowi o AKT "Gronie" - prosząc o udział w opłatku AKT w dniu 12 stycznia 2010, "Posiadach Jurajskich" i 50-leciu AKT

15 grudnia – Spotkanie AKT –Krystyna i Jacek Siweccy (Norwegia i Półwysep Arabski)

Sylwester 2009/2010 – Teresa Mastalerz zaprosiła członków AKT na "Sylwestra" do „Cherry Café” w Katowicach na Os. Tysiąclecia. Udział wzięło 8 członków AKT

Wspomnienie o J.Kalinowskim autorstwa Piotra Bednorza (współpraca G.Górka, E.Jarosz, K.S. Sulwińscy), zdjęcie E.Jarosz ukazało się:
- w „Naszej Gazecie” (Biuletyn Związku Górnośląskiego) nr 3/2008 staraniem Józka Buszmana,
- w „Gazecie Wyborczej” w dniu 29 lipca 2008 staraniem Misi i Piotra Szewczyków,
- w „Dzienniku Zachodnim – Polska” 28 sierpnia 2008 staraniem Aśki Wodarczyk – Staciwy,
- w biuletynie przewodników turystycznych woj.śląskiego „Busola” nr 13 z września 2008 r. staraniem Edwarda Kaniewskiego (z jego zdjęciem),
- w „Krajoznawcy Górnośląskim” (nr 24, grudzień 2008) staraniem Edwarda Wieczorka,
- „Przystanku Józefowiec” (gazecie parafii Wełnowiec-Józefowiec) staraniem Maryli Zarębskiej i red. Krystyny Strozik – Zielińskiej na Wszystkich Świętych 2009 („Aktywne życie”)


Na liście aktywnych członków AKT „Gronie” widnieje aktualnie ponad 100 osób – składki za 2009 r. opłaciło 65 osób, żyje 2 członków honorowych: ks. Henryk Pyka i Wacław Derejczyk.

7 października 2009 zebranie Zarządu AKT podjęło uchwały m.in.:1. o zwołaniu w dniu 9 lutego 2010 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego AKT „Gronie”.
2. o „Zasadach organizacji imprez w AKT „Gronie” – treść tej uchwały jest na blogu AKT razem z najstarszymi wiadomościami (składem Zarządu i Komisji Rewizyjnej),3. powierzono Wiceprezesowi AKT Piotrowi Bednorzowi opracowanie ramowego układu wydawnictwa na 50-lecie AKT „Gronie”4. powierzono Krystynie Borys, Ewie Kędzierskiej i „Misi” Szewczyk opracowanie śpiewnika na 50 – lecie AKT „Gronie”,5. Prezes poprosił członków Zarządu o zgłaszanie do 9 lutego 2010 r. propozycji miejsca „Bankietu 50 – lecia AKT „Gronie”

Spotkania AKT „Gronie” odbywają się zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca o godz.18.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Przypominam prośbę Reni Szafraniec: osoby, które przychodzą rzadko do Pałacu Młodzieży na zebrania AKT „Gronie” i pytają na portierni o drogę – proszę pytać o „TURYSTYCZNY KLUB SENIORA”.

Dziękujemy:
- Reni Szafraniec, która dzielnie przy nas trwa – zapewniając nam bezpłatny dostęp do pomieszczenia, w którym się zbieramy,
- Oddziałowi Międzyuczelnianemu PTTK w Katowicach za bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na zebrania Zarządu AKT,
- wszystkim, którzy włożyli swoją cząstkę do upamiętnienia Janusza Kalinowskiego, (fundacja i załatwienie nagrobka, zamówione Msze Św., artykuły wspomnieniowe),
- kierownikom imprez : Aśce Wodarczyk – Staciwie (3 rajdy: 52 i 53 Wiosenny i 45 Jesienny ), "Myszy" i Staszkowi Sulwińskim i Stefie Mały-Culic za 44 Rajd Jesienny w 2008 na Zaolziu, Grażynie i Włodkowi Szulcom za imprezy opłatkowe i „Posiady Jurajskie” w Poczesnej (11 i 12), Edwardowi Jaroszowi za oprowadzanie po lotnisku na Muchowcu i pomoc merytoryczną na trasie rajdów, Dzidce Borys za „Żabie Doły”, Wawrzkowi za „Guido” i pomoc przy 45 Rajdzie Jesiennym, Irenie Frączek za wycieczkę do Muzeum Organów AM, "Romeo" Mamakowi i Teresie Mastalerz za Sylwestry,
- prelegentom: Edwardowi Jaroszowi (4x), Jackowi i Krystynie Siweckim (3x), Antkowi Winiarskiemu (2x), Bolkowi Osieckiemu, Jurkowi Wróblewskiemu, Jasiowi Dulewskiemu, Aśce Wodarczyk – Staciwie, Piotrowi Szewczykowi i Oli Dzik,
- duszpasterzom: nieżyjącemu Ks. Jerzemu Pawlikowi, ks. Henrykowi Pyce i ks. Piotrowi Wenzlowi za udział w naszych uroczystościach.