piątek, 25 lutego 2011

1 marca 2011 godz.18.00 Msza Św. w 2 rocznicę śmierci ks.Jerzego Pawlika w kościele na Józefowcu

fot. Edward Jarosz

We wtorek 1 marca o godz.18.00 w kosciele pw św. Józefa w Katowicach - Józefowcu (róg ulic Józefowskiej i Mikusińskiego) będzie odprawiona Msza Św. w 2 rocznicę śmierci nieodżałowanej pamięci


ks. Prałata dr Jerzego Pawlika

naszego członka honorowego


Prosimy o liczne przybycie.

Po mszy Św. odbędzie się "spotkanie przy kołoczu" w salkach parafialnych, w czasie którego przewodnik tatrzański Tomek Kołtun i Grzegorz Górka pokażą zdjęcia ks. J.Pawlika

środa, 23 lutego 2011

22.02.2011 r. Spotkanie z okazji 50-lecia AKT "Gronie"We wtorek 22 lutego 2011 r. o godz.18.30 ponad 70 osób - członkowie i sympatycy Klubu oraz zaproszeni goście (Basia Bańczyk (Licznerska), Teresa Baranowska, Paweł Baranowski, Majka Bednorz, Piotr Bednorz, Dzidka Borys, Teresa Chmielewska-Gniza, Halina i Andrzej Czemborowie, Gabriela Franik, Irena Frączek (Bartyzel), Nina Górka, Grzegorz Górka, Piotr Holon, Maryla Horemska, Teresa Jarosz, Edward Jarosz, Nina Josz (Piechula), Ewa Kędzierska, Roman Mamak, Anna Kobernicka-Matuszek, Wanda Niedziela, Karol Niedziela, Anna Nowakowska-Gadaczek, Bronek Nowok, Krasnomiła i Bolek Osieccy, Basia Mikuła, Stasiu Płonka, Urszula Rabenda (Łątka), Barbara Reich, Krystyna Nizio-Siwecka, Jacek Siwecki, Basia Sobczyk, Tadeusz Stana, Ksina Stojek, Krystian Stojek, Józek Strąk, Krystyna Sulwińska, Leszek Szczepanowski, Maria („Misia”) Szewczyk (Kasprowicz), Piotr Szewczyk, Grażyna Omeljaniuk – Szulc, Włodek Szulc, Bronek Święs, Ola Trzaskoma (Polak), Nucia Wieniewska, Andrzej Wisełka, Joanna Wodarczyk – Staciwa, Jerzy Wojcieszak, Renia Zarębska, Andrzej Ziomek, Małgosia z d.Jendrysk i Wojtek Beblo, Boguś Bochynek, Józek Buszman, Gienek Gren, Renia i Edward Kudelscy, Ewa Niedźwiecka, Andrzej Ossowski, Ala Padoł, Janka Solecka (Kiełkowska), Maryla Śliwa, Jasiu Trzeciak, Krystyna Więckowicz, Renia Szafraniec, Magda Kosiecka, Bibianna Koloch, Małgosia Mathea, Agnieszka Kalisz Dzik i Michał Dzik, Romuald Cichon, Tadeusz Donocik) spotkali się w sali amfiteatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach by upamiętnić 50 rocznicę założenia Akademickiego Klubu Turystycznego "Gronie".

.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Tadeusz Donocik - przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceminister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka), Edward Kudelski - Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK (członek naszego Klubu), Romuald Cichoń - b. Skarbnik Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (Prezes Rady Okręgowej ZSP w okresie gdy Klub działał najbardziej żywiołowo), Jan Trzeciak - szef BPiT "Almatur" w Katowicach na przełomie lat 60 i 70 XX w. (członek Klubu), Józef Buszman - b. Prezes- obecnie Wiceprezes Związku Górnośląskiego- pierwszy Marszałek Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego po reformie terytorialnej (członek Klubu), Magda Kosiecka - Prezes Zarządu Oddziału Miedzyuczelnianego PTTK w Katowicach przy którym obecnie działa nasz Klub, Agnieszka Kalisz-Dzik - Prezes Zarządu Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach z mężem Michałem- także przewodnikiem - synem naszego kolegi klubowego Wojtka Dzika - Profesora Matematyki UŚ, znanego alpinisty.
Prezes AKT "Gronie" Grzegorz Górka wręczył dyplomy oklicznościowe za współpracę z AKT "Gronie": Edwardowi Kudelskiemu, Romualdowi Cichoniowi i Józefowi Buszmanowi. Nieobecni: Czesława Rosik - Dulewska i Jan Dulewski otrzymają je 5/6 marca w Wiśle.
.

Edward Kudelski wręczył kilkunastu osobom listy Zarządu Głównego PTTK. Listy z dowodami uznania za wieloletnią działalność na niwie turystyki otrzymali: Marianna i Piotr Bednorzowie, Krystyna ("Ksina") i Krystian Stojkowie, Krystyna ("Dzidka") Borys, Edward Jarosz, Grażyna i Włodzimierz Szulcowie, Joanna Wodarczyk-Staciwa, Krystyna ("Mysza") i Stanisław Sulwińscy, Krystyna i Jacek Siweccy, Stanisław Płonka, Maria i Piotr Szewczykowie, Eugeniusz Gren, Jan Trzeciak, (Jerzy Konieczny, Andrzej Barczak i Antoni Winiarski-nieobecni na uroczystości) oraz Grzegorz Górka.


Członkini AKT "Gronie" Urszula Rabenda (Łątka) przekazała Prezesowi AKT okolicznościowy list gratulacyjny podpisany przez Prezesa Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Tychach Marka Brodę.
Następnie Edward Jarosz i Grzegorz Górka pokazali kilkaset zdjęć z całej historii Klubu (ze zbiorów kilkunastu członków Klubu).
W przerwach zebrani zaśpiewali piosenki, które zamieszczone są w poniższym blogu ("Gronie, nasze gronie...", "Banda", "W górach jest wszystko co kocham..."). Przy piosenkach akompaniowali: Nina Josz (Piechula) na skrzypcach, Irena Bartyzel-Frączek i Krzysiu Stojek na gitarach.
Dziękuję serdecznie Aśce Wodarczyk-Staciwie, Dzidce Borys (dekoracje), Edwardowi Jaroszowi, Leszkowi Szczepanowskiemu, "Romeo" Mamakowi i mojej Małżonce Ninie za przygotowanie spotkania, w szczególności współautorom rozdanej uczestnikom "Księgi jubileuszowej AKT "Gronie" 1961-2011 " Piotrowi Bednorzowi i Dzidce Borys, a Piotrowi Holonowi za prace redakcyjne przy jej wydaniu.


.

Informuję, że jeszcze zostało trochę miejsc na uroczystościach jubileuszowych (m.in. Msza Św., bankiet, spacer po Wiśle) w Wiśle 5/6 marca 2011. Przypominam że wpisowe na te uroczystości wynosi: osoby płacące składki AKT -200,- zł, inni 220,- zł. Szczegółów szukaj na niniejszym blogu lub dzwoń do Prezesa (kom. 604450769).


.

Osoby, które nie mogą przyjechać do Wisły mogą kupić "gadżety" jubileuszowe:


- "Śpiewnik AKT "Gronie" 1961-2011" 300 stron, 25,- zł


- "Księga Jubileuszowa AKT "Gronie" 55 stron, 5,- zł,


- znaczek okolicznościowy 50-lecia AKT "Gronie" (patrz wyżej) - 3,- zł,


- płytka CD z około 1000 zdjęciami lub skanami zdjęć "z historii AKT"Gronie"-2,- zł


Zapisy na "gadżety" przyjmuje Aśka Wodarczyk - Staciwa (kom. 605398320).

sobota, 19 lutego 2011

AKT "Gronie" 22.2.2011 r. ma 50 lat

proj. znaczka: Marek Duda, fot. Wojtek Beblo
AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY
„G R O N I E”
im. Janusza Kalinowskiego w Katowicach
w dniu 22.2.2011 ma 50 lat

Kontakt: 604450769 (Prezes)

Akademicki Klub Turystyczny "Gronie" w Katowicach powstał w dniu 22 lutego 1961 roku. Klub działał w latach 1961-69 i po 1984 r. przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Katowicach a w latach 1969-1978 przy Radzie Uczelnianej ZSP (SZSP) Uniwersytetu Śląskiego. Od 1963 r. AKT „Gronie” działa jako klub specjalistyczny (obecnie także jako koło) Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.

Podstawową formą działalności Klubu była organizacja i obsługa imprez dla studentów: zorganizowano 47 ogólnopolskich rajdów „wiosennych”, 45 środowiskowych rajdów jesiennych i setki imprez (rajdów, złazów itp.) uczelnianych i wydziałowych, szlaków i baz ZSP, obozów wędrownych PTTK. Imprezy wewnątrzklubowe (m.in. rocznice Klubu, sylwestry, andrzejki, otwarcia i zamknięcia sezonu, obozy narciarskie, obozy letnie, „Posiady Jurajskie”, „Posiady Wilkowickie”) służyły nie tylko integracji członków, ale także celom szkoleniowym.

Prezesami Klubu byli: Janusz Kalinowski(†), Piotr Bednorz, Janusz Gregorczyk ("Gregor")(†), Stefan Kowalski(†),Eugeniusz Gren, Marek Ciemniewski(†), Józef Kubik(†), Grzegorz Górka, Jacek Siwecki, Andrzej Maciążek, Witold Maciążek, Józef Ploska, Zbigniew Radomski. W 1984 roku powołano Studencką Grupę Aktywności, której prezesem został Adam Kolony. Obok prezesów "macierzystego AKT" należy też wymienić dwóch prezesów Studenckiego Klubu Turystycznego przy Uniwersytecie Śląskim: Magdalenę Skrzypek - Turzańską i Mariana Turzańskiego. SKT działający przy Filii UJ w Katowicach, a potem przy UŚl połączył się z AKT "Gronie" w 1969 roku.

W dniu 25 czerwca 1963 roku z AKT wyłoniło się Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich - pierwsze w Polsce utworzone na mocy porozumienia pomiędzy Zarządem Głównym PTTK i Radą Naczelną ZSP. Od powstania Oddziału Międzyuczelnianego PTTK sekcje AKT pełniły w nim okresowo funkcje komisji: turystyki górskiej, narciarskiej, pieszej, speleologicznej, kolarskiej, kajakowej. Działała też w AKT sekcja wysokogórska (wspinaczkowa) - pod koniec 1970 roku z tej sekcji powstał, pod wodzą Józka Kubika, Akademicki Klub Alpinistyczny w Katowicach.
W pierwszych latach spotkania klubowe odbywały się co tydzień w Międzyuczelnianym Klubie Studenckim przy ul. Kościuszki (sławny "Ciapek"). Potem "U Kubusia" na UŚl. przy ul. Bankowej, w klubie "Społem"-WSE przy ul. Francuskiej, w "Gołębniku" na UŚl. przy ul. Wita Stwosza (obecnie Śląskie Seminarium Duchowne), klubie "Wahadło" przy Filii Politechniki Śląskiej na ul. Krasińskiego, klubie "Puls" na Pl. Wolności i "Akant" na ul. Teatralnej, w klubie PTTK przy ul. Mariackiej, a następnie w Pałacu Młodzieży, gdzie spotykamy się do dziś.

Elementem wyróżniającym członków Klubu jest odznaka AKT-owska - nasz symbol na znaczku, projektu Marka Dudy, to krokus (szafran spiski).

Członkowie AKT „Gronie” ładnie śpiewają - opublikowaliśmy dużo śpiewników piosenek turystycznych.

Na spotkaniach klubowych gościło wielu wybitnych podróżników, alpinistów, osób piszących o górach i innych interesujących osobistości. Wymienić należy tu takie postaci jak: Józef Wawrytko, Władysław Krygowski, Tadeusz Staich, Wiktor Zin, Władysław Midowicz, Włodzimierz Wnuk, Stefan Czernelecki, Henryk Furmanik, Czesław Momatiuk, Jan Długosz, Jan Mostowski, Ryszard Szafirski, Leonid Teliga, Tadeusz Kaszper, Józef Merta, Janusz Czerwiński, Witold Michałowski, Bogdan Zwoliński, ksiądz Jerzy Pawlik, Wacław Derejczyk, Tadeusz Lenert, ksiądz Henryk Pyka, Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, Jerzy Siodłak, Jerzy Kapłon, Jerzy Romanienko, Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc, Jan Weigel, Henryk Graf, Ola Dzik.
Swoją wiedzą, doświadczeniem i wrażeniami z podróży dzielili się także nasi członkowie. W ostatnich latach byli to m.in.: Janusz Kalinowski, Antek Winiarski, Jerzy Konieczny, Andrzej Barczak, Edward Kudelski, Edward Jarosz, Jacek Siwecki, Czesława i Jan Dulewscy, Piotr Bednorz, Józef Buszman, Jerzy Wróblewski, Bolesław Osiecki, Piotr Szewczyk, Irena Frączek, Grzegorz Górka, Joanna Wodarczyk-Staciwa, Leszek Szczepanowski, Wojtek Beblo.

Nie mając własnej siedziby w górach AKT-owcy upodobali sobie stację turystyczną na Hrobaczej Łące. W latach 1965-68 z poparciem finansowym Rady Okręgowej ZSP, Oddziału Międzyuczelnianego PTTK i Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Katowicach członkowie Klubu zbudowali Chatkę AKT "Gronie" pod Rogaczem. Kierownikiem budowy był Eugeniusz Gren, duże zasługi ponieśli: szef "Almaturu" B. Horemski i Oddziału Miedzyuczelnianego PTTK J. Kalinowski oraz kilkudziesięciu innych członków i sympatyków Klubu. Pierwszym kierownikiem Chatki został J. Siwecki. Chatka jest obecnie własnością prywatną.
Członkowie AKT wędrowali po wszystkich kontynentach, także za kołem podbiegunowym. Rozpoczęliśmy w latach 60-tych XX wieku jeździć w Beskid Śląsko - Morawski Tatry Wysokie, Niżnie Tatry, Małą Fatrę i inne góry Czech i Słowacji, Schwarzwald, Alpy Julijskie, bułgarskie Riłę i Piryn oraz Fogarasze, Sar Planinę, Piatra Craiului i Bucegii w Rumunii. Jeździliśmy rowerami na Węgry, mikrobusami "Szlakiem walk Polaków w czasie II wojny światowej", do Turcji w ramach ZSP-owskiej akcji Lewant, do Jugosławii i Grecji, do Wilna i Lwowa, po Alpach i Pirenejach w ramach wymiany "Almaturu" z francuską organizacją UCPA. Obecnie największymi podróżnikami, którzy wyszli z AKT są Krystyna i Jacek Siweccy, Czesława i Jasiu Dulewscy i Teresa i Edward Jaroszowie.

Klub organizował liczne kursy dla zdobycia uprawnień w dyscyplinach uprawianych w AKT: przewodników beskidzkich, których organizację przejęło potem SKPB, przewodników terenowo-nizinnych i po GOP, instruktorów i pomocników instruktorów narciarskich, strażników ochrony przyrody, wspinaczkowe i speleologiczne (do czasu utworzenia AKA), organizatorów turystyki. Wielu członków AKT za pośrednictwem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK kierowanych było na kursy lub też same egzaminy dla uzyskania kwalifikacji przodowników turystycznych PTTK - głównie górskich, ale także narciarskich, pieszych, kajakowych, kolarskich. Posiadali też niektórzy członkowie AKT "Gronie" inne uprawnienia np. przewodników po innych terenach (tatrzańscy), mieliśmy kilku GOPR-owców. Przewodnicy beskidzcy są skupieni w SKPB, przodownicy turystyki górskiej działają w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT.

Biblioteka AKT licząca ponad tysiąc woluminów (map, przewodników) zaginęła niestety w okresie częstych przeprowadzek AKT w latach 70-tych.
W pierwszych latach istnienia AKT wydawano głównie informatory i foldery dla uczestników organizowanych imprez. Wydawane były liczne śpiewniki turystyczne. Na 50 lecie AKT wydaliśmy „Śpiewnik 1961-2011” opracowany przez Krystynę Borys, Ewę Kędzierską i Marię Kasprowicz -Szewczyk. W latach 70-tych przeważały wydawnictwa szkoleniowe opracowane przez. Komisje Wydawnicze OM PTTK i SKPB złożone z członków AKT "Gronie". Potem doszły przewodniki i inne wydawnictwa fachowe, autorstwa członków AKT (Janusz Kalinowski, Piotr Bednorz, Edward Jarosz, Andrzej Ziomek i inni).

Przez Klub przewinęło się kilkaset (500 a może nawet więcej) osób, głównie z uczelni katowickich (także Studiów Nauczycielskich i szkół pomaturalnych). Należeli jednak i należą do AKT także studenci i absolwenci innych uczelni śląskich a także spoza Śląska.
napisał Grzegorz Górka

Piosenki na 50 lat AKT "Gronie"

ks. Emanuel Grim (1913)
„Gronie nasze gronie…”

Gronie nasze, gronie
Śląska wy ozdobą,
wśród was serce płonie
człek czuje się sobą.

Hale nasze, hale
pełne górskiej paszy
już na was górale
nie śmią mieć sałaszy

Wśród was myśl ma leci
i dąży w przestworze
do mgławic zamieci,
gdzie prześwitów zorze.

Do mgławic, zamieci
mkną, by pocisk oczu,
gdzie ma gwiazdka świeci
na niebios przezroczu.


BANDA

Škoda lásky po czesku - "Szkoda miłości", czyli żal za utraconą miłością (znana w Polsce jako "Banda") - jeden z najbardziej znanych przebojów XX w. W 1927 czeski kompozytor Jaromír Vejvoda skomponował utwór instrumentalny, który nazwał „Modřanská polka", której nazwa pochodni od miejscowości Modřany, położonej niedaleko Zbrasławia (obecnie dzielnicy Pragi), gdzie mieszkał kompozytor. W 1934 Václav Zeman do melodii "Modrzanskiej polki", napisał tekst "Škoda lásky". Utwór stał się szybko popularny za granicą. W 1938 niemiecki akordeonista Will Glahé zdobył złotą płytę za sprzedaż ponad miliona płyt niemieckiej wersji utworu pod nazwą "Rosamunde". Tuż przed wojną wykupił prawa do amerykańskiego rynku Shapiro Bernstein, a następnie wydał utwór pod nazwą Beer Barrel Polka. Do swojego repertuaru włączyli utwór m.in.: The Andrews Sisters, Orkiestra Glenna Millera, Benny Goodman, Billie Holiday, Frank Sinatra, Bobby Vinton, Willie Nelson i Luciano Pavarotti. Poniżej jedna z wielu polskich wersji tekstu (autor Wiktor Budzyński?) napisana dla „Lwowskiej fali”- bardzo popularnej przed wojną audycji Polskiego Radia.

Precz smutki, niech zginą
Wspomnienia niechaj płyną
Obsiądźmy ogień wkoło
Z piosenką wesołą.
Uśmiechnij się jasno
A wszystkie troski zgasną
Podajmy sobie ręce
W piosence, w piosence.

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest
Zabawić się fajnie i śpiewać też
I zawsze mamy chęć na szał
Byleby śpiew wesoło brzmiał
Bando, bando rozstania nadszedł już czas
Bando, bando na zawsze złączyłaś nas
Bando, bando bez ciebie smutno i źle
Pożegnania to nie dla nas, o nie
Wkrótce znów spotkamy się

Na żal nas nie bierzcie
Bo dosyć smutków w mieście
Niech żyje nasza banda
A reszta – carramba!
Nam smutków nie trzeba
Gdy w górze błękit nieba
I gwiazdy z mgiełką siną
Nad głową nam płyną.

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest
Zabawić się fajnie i śpiewać też
Bo w tym jest właśnie cała rzecz
Że wszystkie smutki idą precz
Jesień, jesień na polach rozwiesza mgły
Wrzesień, wrzesień kasztany sypie jak łzy.
Zaśpiewał ptak wtulony w słoneczny krąg
Jakiś motyw gra cichutko cyt, cyt
Cyt, posłuchaj, tak to on.


W górach jest wszystko co kocham...
- słowa Jerzy Harasymowicz, muzyka Andrzej Mróz

W górach jest wszystko, co kocham
I wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze, kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka.

Zawsze, kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła,
Dalekie miasta są niczem

Ja się tam urodziłem, w piśmie
Ja wszystko górom zapisałem czarnym,
I jeden znam tylko Synaj
Na lasce jałowca wsparty.

I czerwień kalin jak cyrylica pisze,
I na trombitach jesieni bór,
Że jedna jest tylko mądrość,
Dzieło zdjęte z gór.

wtorek, 8 lutego 2011

Najbliższe spotkanie AKT 22 luty godz.18.30 Pałac Młodzieży sala amfitetralna

Najbliższe zebranie AKT "Gronie" odbędzie się we wtorek 22 lutego 2011 r. (dokładnie w 50 rocznicę powstania AKT "Gronie") o godz.18.30 w Pałacu Młodzieży w sali amfitestralnej.

poniedziałek, 7 lutego 2011

Wszyscy Prezesi AKT "Gronie" i SKT przy Filii UJ (UŚ)

Janusz Kalinowski,
Piotr Bednorz
Janusz Gregorczyk
Powyżej publikujemy zdjęcia wszystkich prezesów Akademickiego Klubu Turystycznego "Gronie" w Katowicach i Studenckiego Klubu Turystycznego przy Filii UJ (UŚ):
1) Janusz Kalinowski, 2) Piotr Bednorz, 3) Janusz Gregorczyk, 4) Stefan Kowalski, 5) Eugeniusz Gren, 6) Marek Ciemniewski, 7) Magda Skrzypek-Turzańska (SKT), 8) Marian Turzański (SKT), 9) Józek Kubik, 10) Grzegorz Górka, 11) Jacek Siwecki, 12) Andrzej Maciążek, 13) Witek Maciążek, 14) Józek Ploska, 15) Zbyszek Radomski.

niedziela, 6 lutego 2011

Założyciele i zarządy AKT "Gronie" w 50-leciu 1961-2011

KSIĘGA JUBILEUSZOWA
AKADEMICKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO
GRONIE
w KATOWICACH
1961-2011

2. Lista członków założycieli i kandydatów oraz składy Zarządów Klubu wybierane na poszczególnych Walnych Zebraniach

I. Walne Zebranie – 22.II.1961r.
Członkowie założyciele:
1. Bednorz Piotr
2. Domogała Konrad
3. Fostiak Adam
4. Gregorczyk Janusz
5. Gren Eugeniusz
6. Hołdyk Barbara
7. Jasińska Krystyna
8. Jarząbek Apolonia
9. Kalinowski Janusz
10. Kwieciński Karol
11. Milewski Piotr
12. Ney Janusz
13. Opitek Alicja
14. Piguła Jerzy
15. Smandek Irena
16. Spora Piotr
17. Tyburska Elżbieta
18. Wójcik Alicja

kandydaci:
1. Kukla Elżbieta
2. Kołodziej Alfreda
3. Lewalska Aleksandra
4. Łata Ewa
5. Michalczyk Helga
6. Mart Marian
7. Musiałkiewicz Bolesław
8. Pudło Helena
9. Szot Zbigniew
10. Szwej Barbara
11. Tempel Grażyna
12. Tomalik Irena
13. Wawrzyniak Marianna

Wybrano Zarząd w składzie :
Prezes
Janusz Kalinowski
v-ce
Janusz Gregorczyk
sekretarz
Piotr Bednorz
skarbnik
Adam Fostiak
członkowie :
Alicja Opitek, Piotr Milewski, Elżbieta Tyburska


II. Walne Zebranie – 19.III.1962r.
Zarząd :
Prezes
Janusz Kalinowski
v-ce
Piotr Bednorz
Janusz Gregorczyk
sekretarz
Stefan Kowalski
skarbnik
Adam Fostiak
członkowie :
Alicja Opitek, Ewa Łata, Karol Kwieciński

III. Walne Zebranie – 26.VI.1963r.
Zarząd :
Prezes
Piotr Bednorz
v-ce
Adam Fostiak
sekretarz
Helena Czajkowska
skarbnik
Adolf Dras (od 3.XII.63 Alicja Wójcik)
członkowie :
Lucyna Damboń, Barbara Kowalska, Zbigniew Padoł

IV. Walne Zebranie – 14.V.1964r.
Zarząd :
Prezes
Janusz Kalinowski (od 17.XII.64 Janusz Gregorczyk)
v-ce
Lucyna Damboń
sekretarz
Urszula Nowak
skarbnik
Leon Kopernik
członkowie :
Stefan Kowalski, Aleksandra Polak, Jacek Kurkiewicz, Kazimierz Janiszewski, Aleksander Wątroba

V. Walne Zebranie – 25.II.1965r.
Zarząd :
Prezes
Stefan Kowalski
v-ce
Henryk Sieja
sekretarz
Urszula Nowak
skarbnik
Maria Marek
członkowie :
Eugeniusz Gren, Anna Teslar, Barbara Madejska, Krystyna Tkocz, Bronisław Święs

VI. Nadzwyczajne Walne Zebranie – 4.XI.1965r.
Zarząd :
Prezes
Eugeniusz Gren
v-ce
Jerzy Kozyra
sekretarz
Małgorzata Jendrysik, Leszek Szczepanowski
skarbnik
Krystyna Borys
członkowie :
Henryk Sieja, Krystyna Grzeszczak, Leszek Mazurkiewicz, Krzysztof Kapica

VII. Walne Zebranie – 9.III.1967r.
Zarząd :
Prezes
Eugeniusz Gren
v-ce
Krystyna Nizio
sekretarz
Małgorzata Jendrysik
skarbnik
Krystyna Borys
członkowie :
Krystyna Matys,

VIII. Walne Zebranie – 2.V.1968r.
Zarząd :
Prezes
Marek Ciemniewski

v-ce
Józef Kubik
sekretarz
Jacek Siwecki
skarbnik
Renata Golda
członkowie :
Krystian Stojek, Eugeniusz Gren,

IX. Walne Zebranie – 9.XII.1969r.
wspólne z SKT przy UŚl. (połączenie SKT z AKT)
Zarząd :
Prezes
Józef Kubik
v-ce
Jacek Siwecki - sekcja górska
Antoni Salamon - sekcja narciarska
Leszek Nawacki - sekcja taternicka
sekretarz
Grzegorz Górka
skarbnik
Ewa Bąk
członkowie :
Marek Łukaszewski
dokooptowani do zarządu:
Andrzej Chrzeszczyk, Andrzej Flakus, Piotr Holon, Witold Kubik

X. Walne Zebranie – 1.XII.1970r.
Zarząd :
Prezes
Grzegorz Górka
v-ce
Witold Kubik sekcja górska
Jerzy Konieczny
sekretarz
Krystyna Kaczorowska
skarbnik
Piotr Holon
członkowie :
Tadeusz Rosek-sekcja narciarska, Andrzej Chrzeszczyk, Henryk Przybyła-sekcja kajakowa,
Halina Dąbrowska, Jacek Siwecki ds. Chatki

W grudniu 1970r. z sekcji taternictwa jaskiniowego powstał Akademicki Klub Alpinistyczny (AKA) należący do Federacji Akademickich Klubów Alpinistycznych w Polsce.
Pierwszym Prezesem – Józef Kubik.

XI. Walne Zebranie – 14.XII.1971r.
Zarząd :
Prezes
Jacek Siwecki
v-ce
Jerzy Konieczny
sekretarz
Wiesława Urbanek
skarbnik
Andrzej Maciążek
członkowie :
Mieczysław Urbaczka, Teodor Tryba, Henryk Przybyła

XII. Walne Zebranie – 12.XII.1972r.
Zarząd :
Prezes
Jacek Siwecki
v-ce
Andrzej Maciążek
sekretarz
Włodzimierz Banasik
Lech Banasik
skarbnik
Krzysztof Gawroński
członkowie :
Roman Mamak, Marek Leszczyński

XIII. Walne Zebranie – 5.III.1974r.
Zarząd :
Prezes
Andrzej Maciążek
v-ce
Włodzimierz Banasik
v-ce
Wojciech Sobczyk
sekretarz
Joanna Gembala, Renata Łabędź
skarbnik
Witold Maciążek
członkowie :
Józef Ploska, Józef Syrek

XIV. Walne Zebranie – 11.III.1975r.
Zarząd :
Prezes
Andrzej Maciążek
v-ce
Włodzimierz Banasik
Wojciech Sobczyk
sekretarz
Renata Łabędź
skarbnik
Iwona Hulin (od 5.XII.75 Anna Pielużek)
członkowie :
Zbigniew Tytko, Witold Maciążek, Józef Ploska

XV. Walne Zebranie – 22.III.1976r.
Zarząd :
Prezes
Witold Maciążek
v-ce
Józef Ploska
sekretarz
Anna Pielużek
skarbnik
Zbigniew Tytko
członkowie :
Wiesław Gola, Leszek Godlewski, Marek Kaczmarczyk

XVI. Walne Zebranie – 22.II.1977r.
Zarząd :
Prezes
Józef Ploska
v-ce
Marek Kaczmarczyk
Leszek Godlewski
sekretarz
Anna Pielużek
skarbnik
Zbigniew Żbik

XVII. Nadzwyczajne Walne Zebranie – 24.IV.1980r.
Zarząd :
Prezes
Zbigniew Radomski
v-ce
Piotr Bednorz
Janusz Kalinowski
sekretarz
(skarbnik)
Ryszard Banet (od 17.XII.80 Krystian Stojek)
członkowie :
Włodzimierz Banasik, Eugeniusz Stanicki, Jan Trzeciak

XVIII. Walne Zebranie – 14.II.1984r.
Zarząd :
Prezes
Janusz Kalinowski
v-ce
Piotr Bednorz
Zbigniew Radomski
sekretarz
(skarbnik)
Grażyna Szulc (od III.86 Anna Paja)
członkowie :
Krystian Stojek, Urszula Łątka, Stanisław Płonka

XIX. Walne Zebranie – 23.II.1987r.
Zarząd :
Prezes
Piotr Bednorz
v-ce
Janusz Kalinowski
Stefan Kowalski
sekretarz
Wanda Pawlik
skarbnik
Anna Paja
członkowie :
Krystian Stojek, Edward Jarosz

XX. Walne Zebranie – 5.XII.1988r.
Zarząd :
Prezes
Janusz Kalinowski
v-ce
Piotr Bednorz
Piotr Szewczyk
sekretarz
Wanda Pawlik, Stefania Culic-Mały
skarbnik
Krystian Stojek
członkowie :
Stefan Kowalski, Stanisław Sulwiński

XXI. Walne Zebranie – 12.II.2008r.
Zarząd :
Prezes
Grzegorz Górka
v-ce
Piotr Bednorz
sekretarz
Piotr Szewczyk
skarbnik
Krystyna Stojek
członkowie :
Grażyna Szulc

XXII. Walne Zebranie – 9.II.2010r.
Zarząd :
Prezes
Grzegorz Górka
v-ce
Leszek Szczepanowski
sekretarz
Piotr Holon
skarbnik
Krystyna Stojek
członkowie :
Grażyna Szulc

Walne Zebranie podjęło uchwałę, że nazwa Klubu będzie brzmiała:
Akademicki Klub Turystyczny „Gronie”
im. Janusza Kalinowskiego w Katowicach

zestawili: Krystyna ("Dzidka") Borys i Piotr Bednorz

Marek Ciemniewski (1947-2010)

zdjęcia:
1) z archiwum spotkań weteranów ZSP (2000 r.),
2)3) AKT-owcy na pogrzebie Marka Ciemniewskiego, Giebło 2010.06.08
Marek Ciemniewski był absolwentem wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (1970). Miał kancelarię adwokacką w Dąbrowie Górniczej (był członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej).
Działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich - był m.in. przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP UŚ (1969/70) oraz Wiceprezesem Rady Okręgowej ZSP w Katowicach (1971-73).
Prezesem Akademickiego Klubu Turystycznego "Gronie" był w trudnych latach 1968/69 - wtedy m.in. doprowadził do połączenia się AKT "Gronie" ze Studenckim Klubem Turystycznym przy UŚ (wcześniej przy Filii UJ w Katowicach).
Przewodnik beskidzki (egzamin w 1968 r., leg. nr 1117)
Położył duze zasługi w działaniu na rzecz dzieci specjalnej troski zakładając fundację "Schola Nostra" wspierającą podstawową szkołę integracyjną w Lędzinach.
Działał także w kołach łowieckich.

Stefan Kowalski (1938-2006)

zdjęcia:
1) na 45-leciu AKT "Gronie" w DW Halny w Wiśle 25.02.2006 fot.G.Górka
2) Stefan Kowalski zmarł 13.05.2006 - 50 m od skały "Fajka", fot.P.Szewczyk
.
Stefan Kowalski urodził się 6 marca 1938 roku w , w niedużym górskim miasteczku Kosów leżącym niedaleko Kołomyji, w mieście bedącym uzdrowiskiem i największym ośrodkiem tradycji huculskiego rękodzieła ludowego.
Początkowe trudne lata wojny spędził w Kosowie, a w ostatnich latach wojny zamieszkał z matką we Lwowie (u dziadków) przy ulicy Łyczakowskiej 6.
Wkrótce po zakończeniu wojny rozpoczęto akcję przesiedleńczą Polaków z Kresów. Okres ten na długie lata bardzo utkwił w jego pamięci i spowodował wielką tęsknotę za piękną Czarnohorą.
Bardzo wzruszająca i bliska jego sercu była tak często śpiewana pieśń:
"Tam szum Prutu,Czeremoszu,
Hucułom przygrywa,
A wesoła Kołomyjka
Do tańca porywa.
Dla Hucuła nie ma życia
Jak na połoninie.
Gdy go losy w doły rzucą,
Wnet z tęsknoty ginie. "
Do Katowic przyjechał z matką w 1945 r. Zamieszkał w Rudzie Śląskiej
Ukończył Technikum Hutnicze w Katowicach. W okresie III - IX 1958 roku pracował w hucie Baildon.
W latach 1958 - 1963 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Przemysłu uzyskując tytuł magistra ekonomii.
Po studiach podjał pracę w Hucie Kościuszko ( 1963 - 1966), gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia związane z techniką cyfrową (technolog programowania).
W latach 1966 - 1973 pracował w Hutniczym Przedsiębiorstwie Maszynowych Obliczeń Analitycznych w Katowicach na stanowisku Kierownika Działu Głównego Inżyniera EPD. Przyczynił się do uruchomienia pierwszego w Polsce komputera nowej generacji ICL systemu 4-50 pracującego dla potrzeb hutnictwa.
W latach 1973 - 1999 pracował w Hucie Katowice. Pracę zaczynał na stanowisku Kierownika Ośrodka Przetwarzania Danych. Uczestniczył w tworzeniu nowego Ośrodka Informatyki oraz w uruchamianiu nowych systemów sterowania i zarządzania zaprojektowanych po raz pierwszy na tak szeroką skalę. Praca ta dawała mu wiele satysfakcji.
Od 1992 kontynuował pracę w Hucie Katowice jako Lider Systemu Zarządzania Jakością. Ukończył wiele kursów krajowych i zagranicznych otrzymując certyfikaty na Auditora Wiodącego.

W 2003 roku spełniło się Jego marzenie i udał się w podróż sentymentalną po Kresach.
Trasa wiodła przez Sambor, Truskawiec, Drohobycz, Worochtę (z wejściem na Howerlę), Kosów, Jaremcze, Kołomyję, Stanisławów. Lwów odwiedzał wielokrotnie.
Stefan Kowalski był Prezesem AKT "Gronie" w roku 1965, wiceprezesem w latach 1987-88 oraz członkiem zarządu w latach 1988-2006.
Przewodnik beskidzki (nr leg.443, nr blachy 68) - zdał egzamin w 1963 r. w pierwszej grupie przewodników przeszkolonych przez AKT- którzy zaraz potem założyli SKPB, narciarz. Biegły w metodach komputerowych - był prekursorem zastosowań komputera m.in. w sporządzaniu dyplomów z imprez AKT.
Zmarł 13 maja 2006 r. nagle na szlaku turystycznym w czasie wędrówki członków AKT "Gronie" po Rudawach Janowickich (przy skale "Fajka" niedaleko schroniska "Szwajcarka") na 50 Rajdzie Wiosennym AKT im. J.Gregorczyka. Pochowany w Dąbrowie Górniczej na Wzgórzu Gołonoskim.