czwartek, 20 grudnia 2012

Wszystkiego naj... na Boże Narodzenie i w 2013 r.

Spotkanie opłatkowe AKT "Gronie" - wtorek 8 stycznia 2013 r. o godz. 17.30 w PZIiTS

Kochani!
Spotkanie opłatkowe AKT "Gronie" odbędzie się we wtorek 8 stycznia 2013 r. o godz. 17.30 - dzięki uprzejmości Jacka Siweckiego ponownie w Katowickim Oddziale Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy ul. Podgórnej 4.

Tradycyjnie o wystrój spotkania zadbają Grażyna i Włodek Szulcowie.

Odpowiadając na apel kapłana przewodników i turystów Archidiecezji Katowickiej ks. Piotra Wenzla na spotkaniu tym urządzimy zbiórkę używanej odzieży (m.in. turystycznej) dla wsparcia prowadzonej przez Niego w Rudzie Śląskiej akcji "Światło familoka".
Prosimy by rzeczy te (np. kurtki, spodnie, czapki, rękawice, plecaki a także np. buty turystyczne jeżeli nie są zbyt zużyte) były pełnowartościowe (np. bez dziur) i wyprane (wyczyszczone).
pozdrawiam Grzegorz Górka
tel kom.+48 604450769, tel. stacj. 32 2586241

środa, 19 grudnia 2012

Kapituła RIG przyznała Prezesowi AKT "Gronie" Złoty Laur Umiejetności i Kompetencji

Kochani!
Kapituła RIG przyznała mi jako prezesowi AKT "Gronie" Złoty Laur Umiejetności i Kompetencji.
Świadczy to m.in. o tym, że Tadeusz Donocik nie rzuca słów na wiatr (obiecał to będąc na naszym 50-leciu).

Na uroczystość wręczenia Lauru (sobota 19 stycznia 2013 godz.17 w DMiT w Zabrzu) mogę zaprosić osoby mi bliskie: nikt nie jest mi bliższy niż członkowie AKT "Gronie", którym de facto ten laur przyznano.

Termin jest dosyć gardłowy: muszę ilość gości podać do piątku 21 grudnia. Proszę chętnych o pilny kontakt.
pozdrawiam Grzegorz Górka tel kom.+48 604450769 tel. stacj. 32 2586241

oto treść zawiadomienia:

Katowice, dnia 17 grudnia 2012r.

Szanowny Pan
Grzegorz Górka
Prezes
Akademicki Klub Turystyczny GRONIE
Szanowny Panie Prezesie,

Mam ogromny zaszczyt i honor poinformować o decyzji Kapituły Laurów przyznającej Panu Prezesowi Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono”.

Laury Umiejętności i Kompetencji mają już swoją 20-letnią tradycję. Corocznie przyznawane są Diamentowe, Kryształowe, Platynowe i Złote Laury dla ludzi niezwykłych, którzy w minionym okresie swoimi umiejętnościami, kompetencjami oraz swoim autorytetem wspierają procesy zmian w naszym regionie i kraju oraz przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

W szacownym gronie wyróżnionych najwyższym – Diamentowym Laurem znaleźli się: Prezydent Lech Wałęsa (1992), Papież Jan Paweł II (1996), Premier Jerzy Buzek (1998), Komisarz Javier Solana oraz Profesor Bronisław Geremek (1999), Jan Nowak Jeziorański (2000), Profesor Zbigniew Brzeziński (2001), Prezydent Aleksander Kwaśniewski (2002) oraz Komisarz Danuta Hűbner oraz kompozytor Wojciech Kilar (2003), Václav Havel i Tadeusz Mazowiecki (2004), Kardynał Stanisław Dziwisz (2005), Profesor Władysław Bartoszewski (2006), Profesor Leszek Balcerowicz (2007), Andrzej Wajda (2008), Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (2009), Krzysztof Zanussi (2010) oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Josè Manuel Barroso (2011).

Uroczysta gala, podczas której będziemy mieli zaszczyt wręczyć Panu to wyróżnienie
odbędzie się dnia 19 stycznia 2013 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Pragniemy, aby wieczór ten był wyjątkowy i niezapomniany. Byłoby nam również
niezmiernie miło móc gościć na naszej uroczystości osoby Panu bliskie. Bylibyśmy wdzięczni
za informację dotyczącą ilości gości biorących udział w uroczystości. W tym celu prosimy
o wypełnienie i zwrotne przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (fax
032/ 35 111 85, e-mail: kbaranowska@rig.katowice.pl) do dnia 21 grudnia br. W ślad za
zgłoszeniem prześlemy oficjalne zaproszenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z p. Katarzyną Baranowską nr tel. 032/35 111 91.

Jeszcze raz gorąco zapraszamy do osobistego udziału w uroczystości. Możliwość goszczenia Pana będzie prawdziwym zaszczytem dla wszystkich uczestników gali.

Pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku,

Tadeusz Donocik
Prezes Izby
Przewodniczący Kapituły Laurów

oprócz informacji o przyznaniu lauru dostałem pismo treści:
Laury Umiejętności i Kompetencji 2012

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Katarzyna Baranowska
tel. 32/ 35 111 91 fax 32/35 111 85
kbaranowska@rig.katowice.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłaszamy udział w uroczystości:
LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012
która odbędzie się 19 stycznia 2013 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
imię i nazwisko  .......................................
pełniona funkcja ..........................…………..
Dodatkowo proszę o przesłanie in blanco ………….…. sztuk zaproszeń jednoosobowych.

sobota, 8 grudnia 2012

Spotkanie AKT "Gronie" we wtorek 11 grudnia 2012

Grudniowe spotkanie AKT "Gronie",  dzięki uprzejmości Jacka Siweckiego odbyło się we wtorek 11 grudnia 2012 w Katowickim Oddziale Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Katowicach przy ul.Podgórnej 4 .
Na spotkaniu było ponad 40 osób w tym 27 uczestników "Bawarii 2012" (za wyjątkiem Gosi Chwistek, Grażyny Hołowińskiej i Andrzeja Ossowskiego).
Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali od A. Wodarczyk - Staciwy piękne wydawnictwo "papierowe" (dyplom, "miniprzewodnik" i 150 kolorowych zdjęć) z II Rajdu AKT w Bawarii oraz CD-R wykonany przez prezesa z prezentacjami Power Pointa, zdjęciami, tekstem "miniprzewodnika", dyplomem i innymi materiałami a także płytkę DVD z prezentacją (.mpeg) wykonaną przez Wojtka Beblo (zlożoną z identycznych slajdów jak prezentacja Power Pointa z II Rajdu).
Inne osoby mogą także zamówić w/w materiały u Kierowniczki II Rajdu Aśki Wodarczyk - Staciwy (po cenie druku / wykonania). A. Wodarczyk - Staciwa poinformowała o ostatecznych kosztach uczestnictwa w II Rajdzie wręczając każdemu uczestnikowi zaoszczędzone 10 euro.
Prezes przedstawił prezentację z II Rajdu AKT Gronie w Bawarii 23-30.09.2012, złożoną z 592 slajdów w tym 507 zdjęć uczestników Rajdu - dziękując:
- Gosi Chwistek za znaczący współudział w pisaniu 19-stronicowego "miniprzewodnika" - prezes przekazał pozdrowienia od Niej,
- Bronkowi Nowokowi - głównemu autorowi zdjęć (305 szt.), dokonał On także wyboru zdjęć do prezentacji audiowizualnej i przygotował zdjęcia do druku,
- innym osobom, które dostarczyły zdjęcia, bądź włożyły inny wkład do publikacji: tj. T.E. Jaroszom, H.A. Czemborom, Ludce Kapłon, Reginie Nowok, J. Wodarczyk-Staciwie, H.P. Holonom oraz swojej małżonce Ninie,
- Wojtkowi Beblo za wsparcie w tworzeniu prezentacji wizualnej (prezentacja DVD +muzyka) oraz powielenie płytki DVD.
Na spotkaniu pojawił się m.in. Tadziu Stana - na zdjęciu z Teresą Jaroszową - Małżonką autora zdjęć do niniejszej informacji Edwarda Jarosza.