niedziela, 29 listopada 2015

Będzie...

terminy śląskich i katowickich przewodników w 2016 roku:

poniedziałek 22 lutego 2016 - spotkanie katowickich przewodników na Rondzie,
piątek 26 lutego 2016 - spotkanie śląskich przewodników u Marszałka województwa,
4-6 marca 2016 ogólnopolska pielgrzymka przewodników na Jasną Górę,
22 maja 2016 spotkanie przewodników na Groniu Jana Pawła II
5 listopada 2016 pielgrzymka śląskich przewodników do Piekar Śl.

środa, 18 listopada 2015

8 rocznica śmierci Janusza Kalinowskiego

W środę 25 listopada o godz. 8.00 w 8 rocznicę śmierci Janusza Kalinowskiego - odbyła się Msza św. za zmarłych i żyjących członków AKT "Gronie" m.in. za śp. ks. Prałata dr Jerzego Pawlika w kościele pw MB Wspomożenia Wiernych w Katowicach - Wełnowcu ul. Korfantego 121. Na zdjęciu nad grobem Janusza Kalinowskiego - oprócz osób widocznych na zdjęciu (od lewej): Jasiu Dulewski, Stefa Mały-Culic, Bronek Święś, Janek Kaszowski i Stefan Stypa z Koła ZG w Wełnowcu-Józefowcu, "Nucia" Wieniewska, Krystyna Miemiec-Pypłacz, Barbara Heidenreich - na Mszy byli - robiący to zdjęcie Prezes, Nina Górka, Ignacy "Walek" Nendza, Karol Rusecki - następca Janusza w Kole Związku Górnośląskiego Wełnowiec - Józefowiec, Lucyna Griger - kuzynka śp. księdza Bolesława Kałuży i kilkanaście innych osób
We wtorek 1 grudnia o godz.18.00 w Kościele pw św Józefa w Józefowcu odbyła się Msza św za zmarłych członków Związku Górnośląskiego - koło Wełnowiec-Józefowiec m.in. za ks.Jerzego Pawlika i Janusza Kalinowskiego. Z AKT "Gronie" było nas kilka osób - oprócz mnie - Zbyszek Padoł i Józek Buszman.
Ustaliłem z obecną szefową Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu Panią Mariolą Para-Hewig , że w piątek 15 kwietnia 2016 roku o godz.17.00 spotkamy się na skwerze Janusza Kalinowskiego z udziałem członków AKT "Gronie" i członków Związku Górnośląskiego w Wełnowcu i Józefowcu. Zaprosimy też władze miasta i radę dzielnicy.

środa, 11 listopada 2015

Rezultaty walnego zebrania AKT w dniu 10,11, 2015

fot. "Romeo" Mamak

W walnym zebraniu AKT „Gronie” odbytym w dniu 10 listopada 2015 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach wzięło udział 29 osób. Zebraniu przewodniczył Włodzimierz Szulc. Udzielono absolutorium ustępującym władzom Klubu. Dokonano zmiany w w § 21 Regulaminu Klubu. Było za mało kandydatów do nowego Zarządu dlatego nie przeprowadzono wyborów. Obecny zarząd i komisja rewizyjna pełnią więc swoje funkcje nadal aż do nadzwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, które należy zwołać niezwłocznie po obchodach 55-lecia AKT „Gronie”.
fot. Ernest Strokosz

sobota, 7 listopada 2015

Modliliśmy się za zmarłych towarzyszy wędrówek - początek listopada 2015

Na grobie naszego ś.p. Członka Honorowego ks. Prałata dr J.Pawlika nieustannie morze kwiatów i zniczy
Podobnie na grobie patrona naszego Klubu Janusza Kalinowskiego
W krypcie katowickiej katedry 4.11.2015 - po raz pierwszy także za wszystkich zmarłych członków AKT "Gronie" - Mszę sprawował ks. Damian Copek
Było nas dosyć dużo - m.in. z dawno niewidzianych przyszli Jurek Kozyra i Marian Jaromin ...
Herbert Kubacz z "mojego rocznika przewodnickiego" w ostatnich latach przychodzi regularnie (Jego Żona Halina Kurzak wędruje już "po niebieskich połoninach"). Boguś Bochynek oczywiście zaprosił ks. D.Copka na Wyrch Czadeczkę skoro jest takim wędrownikiem (pieszo, na rowerze i innych środkach lokomocji)
Widoczni "na jaskółce" młodzi z SKPB Ania Trojanowska i "Racibor" Dembowskizaprosili kilku naszych po mszy do klubu podróżnika "Namaste"
7.11 (sobota) przed śląską pielgrzymką przewodnicką - na "rajskim placu" piekarskiej bazyliki gromadzimy się wokół jednej z najstarszych przewodniczek Emilki Sajdok, która sekretarzowała Januszowi Kalinowskiemu na "przewodnickiej niwie". Byli z "rodowodem AKT" oprócz mnie: "Dzidka" Borys, widoczny na zdjęciu Leon Kopernik i Urszula Rabenda ("Łątka", reprezentująca dziś koło przewodnickie w Tychach.
Mszę sprawował bp. Adam Wodarczyk (za wszystkich zmarłych śląskich przewodników), z pozostałych 5 celebransów imienne intencje ujawnili kapelan przewodników archidiecezji katowickiej ks. Piotr Wenzel (za ks.Prałata dr Jerzego Pawlika) i kapelan przewodników diecezji gliwickiej ks. Sławomir Młodzik (za Janusza Kalinowskiego)
W domu pielgrzyma piękny (i krótki) odczyt pt "Przewodnik stróżem wartości" wygłosił ks. Stanisław Jaromin
Do modlitwy i złożenia zniczy pod pomnikiem św. Jana Pawła II dotrwało niewielu z kilkuset pielgrzymów - przewodników
W drodze powrotnej z Piekar pojechałem do Ali i Zbyszka Padołów na ul. Kotlarza w Wełnowcu i mimo rzęsistego deszczu oraz zapadającego zmroku obfotografowałem "Skwer Janusza Kalinowskiego" (tabliczka już stoi - jak widać na powyższym zdjęciu)

piątek, 6 listopada 2015

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach w latach 2014-2015

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach w latach 2014-2015
(skrót do wygłoszenia na Walnym Zebraniu i wywieszenia na blogu)

W skład zarządu na Walnym Zebraniu 14 lutego 2012 zostali wybrani: Grzegorz Górka (prezes), Leszek Szczepanowski (wiceprezes), Piotr Holon (sekretarz), Maryla Horemska (skarbnik), Grażyna Omeljaniuk - Szulc (czł.), Joanna Wodarczyk-Staciwa (czł.).
Komisję Rewizyjną tworzyli: Staszek Sulwiński (przewodniczący), Edward Jarosz (wiceprzewodniczący), Basia Reich (sekretarz)
11 lutego 2014 w odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AKT "Gronie". W wyniku wyborów we władzach Klubu nie nastąpiły żadne zmiany

Składki klubowe AKT „Gronie” opłaciło w 2014 r. – 68 osób, za 2015 r. (do 26.10.2015 – 54 osoby - „członkowie zwyczajni”), na listach „członków seniorów” tj. dawnych członków zwyczajnych, nie płacących składek ale pojawiających się od czasu do czasu na imprezach, jest około 200 osób, żyje 3 członków honorowych: ks. Henryk Pyka, Wacław Derejczyk, Tadeusz Donocik. Saldo środków finansowych na dzień 26.10.2015 – ... PLN (w tym ... w kasie) - na papierze kwoty wpisano

Spotkania AKT „Gronie” odbywają się zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca, ze względu na remont Pałacu Młodzieży spotykaliśmy się na zmianę w Katowicach:
- przy ul. Podgórnej 4 w lokalu PZIiTS (Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych), którego szefem w Katowicach jest Jacek Siwecki – AKT był w 2014 r. członkiem zbiorowym PZIiTS i 8 razy tam się spotkaliśmy w tym roku,
- przy ul. Opolskiej 15 w RIG (Regionalnej Izbie Gospodarczej) gdzie Prezesem jest Tadeusz Donocik (jest on też szefem Stowarzyszenia Absolwentów UŚl, gdzie przystąpiliśmy jako członek zbiorowy w 2014 r. spotkaliśmy się tam 2 razy w tym roku ),
- w 2015 r. wróciliśmy do wyremontowanego Pałacu Młodzieży , w tej sprawie wraz z Romkiem Cichoniem byłem u Dyrektora PM Jana Kulbickiego a Renia Szafraniec załatwiła pismo z Zarządu Wojewódzkiego PTSM do Dyrekcji Pałacu Młodzieży

Dokładnie co się działo przez te niespełna dwa lata w AKT „Gronie” (skrót z bloga AKT) jest wyszczególnione w obszernym sprawozdaniu (wyłożonym na Walnym Zebraniu)

Spotkania (Zebrania) Zarządu odbywały się zazwyczaj raz na kwartał w biurze firmy Piotra Holona.

Na blogu AKT „Gronie” prowadzonym przez Prezesa w internecie ukazały się w roku 2014 – 43 wiadomości, w roku 2015 – już 49 wiadomości.

Dziękujemy:
- OO Brunonowi Wielkiemu oblatowi z Koszutki za udział w naszych uroczystościach,
- Oddziałowi Międzyuczelnianemu PTTK w Katowicach (jesteśmy aktualnie jednym z 2 kół Oddziału) za użyczanie „adresu” (aktualnie ul. Warszawska 6/302),
- Reni Szafraniec (szefowej Klubu PTSM „Janosik” w Pałacu Młodzieży), która dzielnie przy nas trwa – zapewniając nam dostęp do pomieszczenia, w którym się zbieramy,
- sekretarzowi AKT Piotrowi Holonowi za udostępnianie pomieszczenia na zebrania Zarządu AKT,
- najaktywniejszym „prelegentom”: Aśce Wodarczyk-Staciwie, Edwardowi Jaroszowi, Piotrowi Szewczykowi, Antkowi Winiarskiemu, Jackowi Siweckiemu, Leszkowi Szczepanowskiemu, Piotrowi Bednorzowi, Prezesowi,
- kierownikom imprez : Grażynie i Włodkowi Szulcom za coroczne imprezy opłatkowe i „Posiady Jurajskie” w Poczesnej, Basi i Bogusiowi Bochynkom za 2 imprezy rocznie w „Gościnnej Chacie” na Wrch Czadeczce w Jaworzynce a samemu Bogusiowi także za Rajd Wiosenny 2015 w Szczyrku, „Myszy” za Rajd Wiosenny 2014, D.F. Gackowi za Rajd Jesienny 2014 w Czechach (nocleg w Koprzywnicy), A. Wodarczyk-Staciwie za Rajd Jesienny 2015 i za sylwestry 2013/2014 i 2014/15, Ernestowi Strokoszowi za zbiórkę książek na Rajd Wiosenny 2014 i za liczne wyjścia na cudze imprezy „wypatrzone” w Internecie,
- za pomoc w robieniu zdjęć z imprez AKT:
Ernestowi Strokoszowi, „Masztalskim” (podarowali mi kilkanaście filmów z imprez AKT „Gronie”), Teresie i Edwardowi Jaroszom, Bronkowi Nowokowi, Dzidce Borys (także za „Kronikę Posiadów Jurajskich” przechowywaną u Szulców w Poczesnej, Marii i Witkowi Ziębom, Aśce Wodarczyk-Staciwie oraz kilku innym osobom. Ja mam kilkadziesiąt prezentacji wykonanych w Power Point-cie, które mogę skopiować wszystkim chętnym, którzy dostarczą mi nośnik (najlepiej pendrive).
-„orkiestrze”: Irena Bartyzel-Frączek, Nina Piechula-Josz, Basia Licznerska-Bańczyk, Mary-la Horemska, Jacek Siwecki, śp. Krzysiu Stojek,
- za zapraszanie nas na imprezy przewodnickie śląskich i katowickich przewodników: przewodniczącemu Samorządu Przewodnickiego woj. Śląskiego Ryszardowi Ziernickiemu, Maryli Zarębskiej, Edwardowi Kaniewskiemu i Edwardowi Wieczorkowi,

Dziękuję swojej Żonie Ninie że pozwalała mi tyle czasu spędzać na pracach związanych z kierowaniem AKT „Gronie”.
Prezes Zarządu AKT „Gronie” Grzegorz Górka

Sprawozdanie przyjęto na zebraniu Zarządu AKT „Gronie” w dniu 26.10.2015

czwartek, 5 listopada 2015

10 listopada 2015 r. o godz.17.30 (drugi termin 17.45) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze AKT „Gronie”

Katowice,16.10.2015 r.
We wtorek dnia 10 listopada 2015 r. o godz.17.30 (drugi termin 17.45)
w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży w Katowicach
odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze AKT „Gronie”
z następującym porządkiem obrad:
1) Przyjęcie programu Walnego Zebrania
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania (odpowiedzialnego za notowanie wniosków i protokół z zebrania)
Punkty 1 i 2 prowadzi Prezes Zarządu
W dalszym ciągu zebranie prowadzi wybrany Przewodniczący Zebrania
3) Sprawozdanie ustępującego Zarządu
4) Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej
5) Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującym władzom Klubu
6) Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Zebrania)
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osobowej), która przeprowadzi wybory do władz Klubu i sporządzi protokół z tej czynności
8) Tajne wybory władz Klubu oraz ukonstytuowanie się władz
9) Dyskusja programowa, odczytanie i przegłosowanie uchwał i wniosków
10) Zakończenie zebrania.

Prawo głosu na zebraniu będą miały osoby mające opłacone składki za 2015 rok (będzie taka możliwość jeszcze przed zebraniem) i członkowie honorowi oraz wspierający.

pozdrawiam
Grzegorz Górka, tel.32-2586241, kom.604450769, piszcie do mnie: akt.gronie@gmail.com ,
aktualności na blogu: http://aktgronie-prezes.blogspot.com

środa, 4 listopada 2015

Śp Janusz KALINOWSKI ma swój plac tj. Skwer przy ul KOTLARZA na osiedlu JÓZEFOWIEC w Katowicach

30 października 2015 dostałem informację (SMS) od Jurka Dolinkiewicza

"Śp Janusz KALINOWSKI ma swój plac tj. Skwer przy ul KOTLARZA na osiedlu JÓZEFOWIEC ( Nowy plac zabaw i okoliczny teren. Uchwala RADY MIASTA z 15 września 2015 jest prawomocna. Jurek Dolinkiewicz - przew. Zesp. Ds Nazewnictwa."
fot. Grzegorz Górka 604450769