niedziela, 29 marca 2015

Na Wielkanoc

Znana himalaistka - członkini SKPB Ola Dzik jedzie ze święconym do kościoła 4 kwiecień 2015 Ujsoły - Soblówka (poniżej)

środa, 11 marca 2015

10 marca 2015 na spotkaniu AKT opowiedziałem o swoim Ojcu - powstańcu śląskim

10 marca 2015 na spotkaniu AKT w Pałacu Młodzieży w Katowicach opowiedziałem o swoim Ojcu Józefie Górce - powstańcu śląskim. Spotkanie miało na celu upamiętnienie, przypadającej w 2015 roku 95 rocznicy II Powstania Śląskiego. Był to pretekst do zaprezentowania mojego poglądu i odczuć związanych z powstaniami śląskimi a także niezbyt powszechnie znanych kart historii powstań śląskich.
W odnowionej sali audiowizualnej było początkowo niewiele osób ale w sumie było nas ponad 30 w tym kilka osób zaproszonych przeze mnie: Z-ca Dyrektora Pałacu Młodzieży dr Eugeniusz Skorwider, najstarszy katowicki przewodnik turystyczny Zygmunt Bracławik, Barbara Heidenreich - laureatka Nagrody Korfantego, do emerytury była dyrektorem Górnośląskiego skansenu, mój dawny współpracownik z GIG Joachim Muc, szef koła przewodników turystycznych w Mikołowie Wiesiek Malarz, szefowa klubu PTSM "Janosik" Renia Szafraniec, "Mysza" tj dr Krystyna Myszor-Sulwińska, Staszek Płonka i Basia Mikuła, kilku sympatyków z Bogucic m.in Pani Wieczorek a także Nina - siostra Jacka Siweckiego, która przyszła z Krystyną Nizio, wiceprezes AKT "Gronie" Leszek Szczepanowski, "Wawrzek" czyli Jurek Wojcieszak - po raz pierwszy z wszczepionym rozrusznikiem, Majka i Piotr Bednorzowie, Aśka Wodarczyk - Staciwa, Maryla Horemska, Helena i Piotr Holonowie, "Nucia" Wieniewska, Irena Bartyzel, Boguś Bochynek, Nina Josz (Piechula), Bronek Nowok, Maryla Śliwa, Andrzej Ziomek, Bianka Koloch i moja małżonka Nina
Z-ca Dyrektora Pałacu Młodzieży dr Eugeniusz Skorwider powiedział do nas kilka ciepłych słów
W prezydium zasiadł wiceprezes AKT "Gronie" Leszek Szczepanowski i ja jako prelegent a Ernest Strokosz i "Romeo" Mamak zajęli się utrwalaniem przebiegu spotkania na zdjęciach.
Pokazałem e-maila, którego otrzymałem od ZLNŚ w maju ub. roku - to on zmobilizował mnie do przygotowania mojej dzisiejszej prezentacji
Mój Ojciec Józef Górka (1902-1977) w mundurze galowym powstańca śląskiego z otrzymanymi w 50 rocznicę III powstania śląskiego w 1971 r. dystynkcjami podporucznika i Krzyżem Kawalerskim OOP
Opisałem pokrótce swoją (niezakończoną jeszcze) batalię o właściwe upamiętnienie 29 powstańców śląskich z Bogucic, którzy zginęli w spalonej stodole w Licheni niedaleko Góry św. Anny
Pokrótce zrelacjonowałem swoją nierówną polemikę z Gazetą Wyborczą i Kazimierzem Kutzem z 2006 roku czy można (czy wypada ?) III Powstanie Śląskie nazywać "górnośląską wojną domową 1921"
Zacytowałem z książki J.F. Lewandowskiego (PIW 2013) co Prezydent RP Ignacy Mościcki powiedział o Wojciechu Korfantym kilku innym znanym Polakom
Pokazałem zdjęcie domku w Dąbrówce Małej, w którym po 1922 roku zamieszkali Polacy, którzy nie chcieli zostać w Niemczech - jako świadectwo jednej z pierwszych czystek etnicznych we współczesnej Europie
Zachęciłem obecnych do odwiedzenia (w ostatnią niedzielę 30 sierpnia 2015 - tuż po 95 rocznicy II Powstania Śląskiego) razem z grupą z AKT "Gronie" Muzeum Powstań Śląskich otwartego w 2014 roku w Świętochłowicach
Przypomniałem, że w plebiscycie GW w 1999 r. Wojciech Korfanty został wybrany "Ślązakiem XX wieku"
Pokazałem mało znane mapy Górnego Śląska z okresu Plebiscytu 1921-wszystkim osobom, które o to się zwrócą przyślę pełną prezentację
W dyskusji po spotkaniu zabrali głos: Dyrektor Eugeniusz Skorwider...
....Wiesiek Malarz...
...i Piotr Bednorz
W nieco bardziej wypełnionej sali zbieraliśmy zapisy na 3 najbliższe imprezy AKT "Gronie", o których szerzej poinformujemy w następnej informacji

Fot. Ernest Strokosz i "Romeo" Mamak
tekst Grzegorz Górka

8 marca 2015 XXXI Pielgrzymka Przewodnicka na Jasną Górę

W niedzielę 8 marca pojechaliśmy z Niną na zakończenie XXXI OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA JASNĄ GÓRĘ „Z MARYJĄ SZLAKAMI NAWRÓCENIA” organizowanej przez przewodników z Sanoka. W pielgrzymce wzięło udział ponad 1000 osób. Pielgrzymce przewodniczył nowomianowany bp (diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej) Krzysztof ZADARKO Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Byliśmy o 8:00 na Mszy Św. w Bazylice
a potem na spotkaniu w Auli o. A. Kordeckiego gdzie odbyły się prelekcje:
– ks. prałat dr Andrzej Skiba - proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku "Święci Ziemi Sanockiej"
– dr Hubert Ossadnik, przewodnik beskidzki, starszy kustosz dyplomowany Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.Zabytki architektury sakralnej w historycznej ziemi sanockiej
- rewelacyjny koncert zespołu Soul z parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku pod kierownictwem dr Moniki Brewczak.
Na zakończenie pielgrzymki sala odśpiewała piosenkę „Bieszczady góry mych marzeń i snów”
Potem odwiedziliśmy kaplicę św. obrazu NMP
byliśmy z Niną w Skarbcu Jasnej Góry i odbyliśmy spacer po murach pod pomnik św. Jana Pawła II

Zainteresowanym służę materiałami z pielgrzymki


Ÿ

niedziela, 1 marca 2015

1 marca 2015 - 6 rocznica śmierci Ks. Prałata dr Jerzego Pawlika

fot. Edward Jarosz (zdjęcie zostało zrobione w kościele pw św. Franciszka w Widnawie)
Dzisiaj mija 6 lat od śmierci ks. Jerzego Pawlika. Po odpra-wionej w samo południe Mszy św. w tej intencji w kościele p.w. św. Józefa Robot-nika w Jego ro-dzinnym Józefow- cu. na której było kilkanaście osób z rodziny ks. Jerzego (m.in. prawie 90-letnia siostra Pani Krystyna Przybyłka) oraz grupa z AKT "Gronie" (m.in. Aśka Wodarczyk-Staciwa, Bianka Koloch, Jaroszowie, Strąkowie, Górkowie) oraz kilkanaście innych znajomych osób z Wełnowca i Józefowca (m.in.Barbara Kaszowska, Bronek Gondzik), Pani Urszula Wielka z Piekar Śl. (siostra chorego OO. Brunona Wielkiego). Po Mszy Św. Proboszcz ks. Zenon Dróżdż serdecznie dziękował wszystkim znajomym z "turystycznych szlaków ks. J.Pawlika" - opowiadając jak Ten na obchodach 65-lecia swojego kapłaństwa w 2007 roku wspominał z wdzięcznością jak zawieźliśmy Go (wiosną 2007 r.) do Widnawy w płn Czechach, gdzie kończył seminarium duchowne (wskutek likwidacji Śląskiego Seminarium w Krakowie przez hitlerowców). To my jesteśmy dozgonnie wdzięczni ks. J.Pawlikowi, że nas tam wtedy zabrał!!!
Po mszy przed kościołem w Jóżefowcu fot. Edward Jarosz
Rodzina ks.J.Pawlika fot.Grzegorz Górka
Nad grobem ks. J.Pawlika