niedziela, 17 kwietnia 2016

wtorek 17 maja – zebranie sprawozdawczo-wyborcze AKT „Gronie” g.17.30 I Termin, g.17.45 II Termin, sala audiowizualna Pałacu Młodzieży

Porządek obrad:
1) Przyjęcie programu Walnego Zebrania
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania (odpowiedzialnego za notowanie wniosków i protokół z zebrania)
Punkty 1 i 2 prowadzi Prezes Zarządu
W dalszym ciągu zebranie prowadzi wybrany Przewodniczący Zebrania
3) Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okrez 11.11.2015-17.5.2016
4) Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej
5) Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującym władzom Klubu
6) Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Zebrania)
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osobowej), która przeprowadzi wybory do władz Klubu i sporządzi protokół z tej czynności
8) Tajne wybory władz Klubu oraz ukonstytuowanie się władz
9) Dyskusja programowa, odczytanie i przegłosowanie uchwał i wniosków
10) Zakończenie zebrania.

Prawo głosu na zebraniu będą miały osoby mające opłacone składki za 2015 rok i członkowie honorowi.

pozdrawiam
Grzegorz Górka, tel.32-2586241, kom.604450769, piszcie do mnie: akt.gronie@gmail.com ,

13-15 maja - 60 Rajd Wiosenny AKT "Gronie" – Karkonosze, Rudawy Janowickie w 10–lecie śmierci Stefana Kowalskiego

13-15 maja - 60 Rajd Wiosenny AKT "Gronie" – Karkonosze, Rudawy Janowickie w 10–lecie śmierci Stefana Kowalskiego (noclegi w Karpaczu) – kierownik rajdu Piotr Szewczyk (609492940). szczegóły na blogu AKT „Gronie” (szukaj niżej)

1-3 maja Wyrch Czadeczka (u Bochynków - zgłoszenia u Bogusia 603841947) otwarcie sezonu AKT „Gronie”

1-3 maja Wyrch Czadeczka (u Bochynków - zgłoszenia u Bogusia 603841947) otwarcie sezonu AKT „Gronie” .
Wypisane z kalendarza Gminnego Ośrodka Kultury Istebna
30.04. - Rajd Rupienka - Rupienka - Tyniok; godz. 9.00; Górski Klub „LHOTSE”
30.04. - Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha/ Karczma „Po Zbóju” w Istebnej Andziołówce
30.04. - Bieg o Puchar Złotego Gronia; Ośrodek Złoty Groń; g. 11:00 nordic walking; g. 12:00 Bieg Główny; 13:30 Bieg Dzieci; www.beskidzkakarta.pl
do 10.04. - Wystawa malarstwa Pawła Wałacha - sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej,
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
stale - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku i Msza Św.; Jaworzynka Trzycatek; godz. 10:00
01-03.05. – Dynafit Run Adventure, Biegi Górskie – Istebna Zaolzie i Amfiteatr; G&G Promotion
02.05. - Mieszanie Owiec - Koniaków Bacówka na Szańcach - Ochodzita; godz. 11:00
03.05. – Msza Św. w Jaworzynce na Wyrchczadeczce (u Bochynków) z góralskim śpiewem – wystąpi m.in. Monika Wałach z zespołem dziecięcym; godz.11:00

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

15 kwietnia (piątek) o godz.17.00 spotkaliśmy się na „skwerze Janusza Kalinowskiego” (ul.Kotlarza w Wełnowcu) i potem w Domu Kultury u.Krzyżowa 1

15 kwietnia (piątek) o godz.17.00 spotkaliśmy się na „skwerze Janusza Kalinowskiego” (ul.Kotlarza w Wełnowcu) z udziałem Jego przyjaciół m.in. członków AKT "Gronie" i Związku Górnośląskiego, zrobiliśmy na tę okoliczność fotografie pamiątkowe.
Skwer ten ustanowiono uchwałą Rady Miasta Katowice z 16 września 2015 r. NR XVI/257/15 na wniosek mieszkańców Wełnowca i Koła Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu (założonego przez Janusza).
Pod tabliczką z napisem "Skwer Janusza Kalinowskiego" zjawiło się ponad 100 osób, w tym siostra Janusza Kalinowskiego Pani Halina Ćwiklińska z dziećmi i wnukami, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Panek, przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz członkowie Zarządu i Rady (jednostki pomocniczej) Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Oczko, Wiceprzewodniczący Rady Pan Edward Grządziel, wiceprzewodniczący Zarządu Pan Marek Świtała i Członkini Rady - Przewodnicząca Zarządu Koła Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu Pani Mariola Hewig = Para wraz z kilkunastoosobową grupą członków Koła oraz ponad 50 członków Akademickiego Klubu Turystycznego "Gronie" w tym dawno niewidziany Jurek Dolinkiewicz jako przedstawiciel Muzeum Miasta Katowic a także kilkunastoosobowa grupa członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach z b. prezesem Bartkiem Piekarusiem i szefową Oddziału Międzyuczelnianego PTTK Magdą Chyćko . Na spotkaniu był też przyjaciel Janusza, pochodzący z Wełnowca b. poseł RP Pan Jan Rzymełka z Małżonką Stefanią
- o godz.17.15 przeszliśmy do Domu Kultury (DK Koszutka filia Dąb) przy ul. Krzyżowej 1,
- "Romeo" Mamak poprowadził loterię (bezpłatną) książek „z księgozbioru Janusza Kalinowskiego” z exlibrisem Janusza,
- G.Górka pokazał zdjęcia z życia Janusza Kalinowskiego oraz wręczył wraz z członkinią zarządu AKT "Gronie" Joanną Wodarczyk-Staciwą "kubki jubileuszowe 55 -lecia AKT "Gronie" trójce gości: Krystynie Panek, Marioli Hewig-Para i Jerzemu Dolinkiewiczowi.
Koło Związku Górnośląskiego powiesiło na swoim koncie na facebooku poniższe zaproszenie:
Najważniejszy na uroczystości był oczywiście patron AKT "Gronie" Janusz Kalinowski, którego imieniem nazwano skwer, gdzie się spotkaliśmy.
powyższe zdjęcie wykonał Edward Jarosz w 1976 r. (Janusz miał więc wtedy 42 lata)
Pod tabliczką z napisem "Skwer Janusza Kalinowskiego" od prawej: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Panek, za nią Grzegorz Górka, obok Mariola Para - Hewig - szefowa Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu, która o nadanie nazwy skweru wnioskowała i Przyjaciel Janusza Kalinowskiego Herbert Boronczyk.
Przemawia Pani Mariola Para - Hewig . Za moimi plecami grupa członków AKT "Gronie" m,in. w czerwonym skafandrze (robi zdjęcia) Prof.dr hab. Andrzej Barczak - przyjaciel Janusza, przed H. Boronczykiem - Elżbieta Tyburska-Bujoczek, obok niej "Nucia" Wieniewska a za nią Jerzy Dolinkiewicz, nasz członek - przedstawiciel Muzeum Miasta Katowic, obok Prof. A,Barczaka - Andrzej Ziomek a przed nim Bronek Kaszowski, klęczy Ania Pomykała wiceprezes Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.
Na pierwszym planie (w czerwonym sweterku) Magda Chyćko - szefowa Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach, pierwszy z prawej Racibor Dembowski - przewodnik SKPB, obok w głębi Lucyna Griger - kuzynka ks. Bolesława Kałuży, w lewo od niej Kuba Pasieka czł.zarządu OM PTTK, druga od lewej Wanda Helena Brocka z koła Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu, na linii słupka z tabliczką H.Pysik z tegoż koła, obok Janek Kaszowski (m.in. przez kilka kadencji szef komisji rewizyjnej w tymże kole) z córką, z tyłu przy słupku H. Borończyk, G.Górka i J.Dolinkiewicz. Przed H.Borończykiem - E.Tyburska-Bujoczek i "Nucia" Wieniewska

Siostra J.Kalinowskiego Halina Ćwiklińska (w czapce) obok Jej córka Aleksandra i wnuki oraz syn Lesław Ćwikliński
Od lewej T.Faber i H.Pysik z koła Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu, na pierwszym planie ja witam się z J.Kaszowskim (pomiędzy nimi M.Para-Hewig), z tyłu (najwyższy) Tadeusz Oczko - przewodniczący Rady Dzielnicy

G.Górka (coś pokazuję) i H.Borończyk (śmieje się) - pomiędzy nimi na drugim planie A.Ziomek, A.Barczak, K.Niedziela i B.Gondzik (jeszcze daleko) - kolega J.Kalinowskiego od szkoły średniej, długoletni sekretarz zarządu koła Zw.Górnośl.

Krótko po 17.00 - największe nasilenie przychodzących w obiektywie widać ok. 25 osób - to zdjęcie świadczy, że mogło być zgromadzonych (w sumie na skwerze i w Domu Kultury) nawet więcej niż 100 osób
Widać jak pod słupkiem z napisem "Skwer Janusza Kalinowskiego" - stoję i macham rękami - wyraźnie brakuje mi wprawy w organizowaniu takich zgromadzeń oraz... megafonu
Pod słupkiem przyłącza się do mnie H.Boronczyk, a w pobliżu stoi jeszcze 5 członkiń AKT pamiętających Janusza Kalinowskiego: nie pojechała jeszcze do Monachium po 55-leciu AKT "Gronie" Dorota Kawalec-Mika, obok Niej stoją Basia Licznerska, "Nucia" Wieniewska, Majka Bednorzowa i Basia Licznerska

W pobliżu słupka z tabliczka kręci się Andrzej Ziomek, przyjechała z Chorzowa Batorego Maryla Śliwa (w centrum zdjęcia - na pierwszym planie), na prawym skraju zdjęcia pani Lucyna Griger z Józefowca, kuzynka ks.Bolesława Kałuży kolegi z klasy Janusza Kalinowskiego (Proboszcza parafii Grodziszcze - współcelebransa słynnej mszy pojednania w Krzyżowej w 1989 r. - także mającego w Józefowcu swój skwer - naprzeciw szpitala)

Z lewej strony zdjęcia siostrzeniec Janusza Kalinowskiego - Lesław Ćwikliński, obok mnie Dorota Kawalec-Mika oraz Bednorzowie

Dotarli "Masztalscy" czyli Misia i Piotr Szewczykowie owacyjnie witani przez obecnych - czas więc już chyba iść do Domu Kultury mimo, że nie zaśpiewalismy nic

Nareszcie w Domu Kultury (gdyby ktoś nie wiedział to jesteśmy w Dębie-filia DK Koszutka) - usiłujemy z Panią Mariolą Para -Hewig zapanować nad tym żywiołem

Na zdjęciu trzej bliscy współpracownicy Janusza Kalinowskiego w Związku Górnośląskim na Wełnowcu: od lewej: Tadeusz Faber, aktywny w wielu obszarach od rodziny katyńskiej, poprzez ogródki działkowe (w obu na szczeblu krajowym), chór parafialny aż po przewodniczenie Radzie Wełnowca, drugi to Jasiu Kaszowski m.in. wiceprezes a potem długoletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Związku Górnośląskim na Wełnowcu, a Bronek Gondzik - kolega Janusza od szkoły średniej długie lata sekretarzował Januszowi w Zw.Górnośl. na Wełnowcu, Na drugim planie siostra Janusza Halina Ćwiklińska z rodziną,

W drugim rzędzie Majka i Piotr Bednorzowie - nestorzy AKT Gronie, za nimi Lucyna Griger
Za M.P. Bednorzami, Tereską Chmielewską - Gnizą z AKT i Raciborem Dembowskim z SKPB cała czołówka Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich i Oddziału Międzyuczelnianego PTTK: od lewej Jola Żychoń-sekretarz OM PTTK, Kuba Pasieka-czł.zarządu OM PTTK, Ania Pomykała - wiceprezes OM PTTK, Bartek Piekaruś - członek zarządu i b.prezes SKPB, ktoś kogo nie znam i dalej Magda Chyćko - prezeska Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.


Na pierwszym planie siostrzenica Janusza Kalinowskiego (w bluzce w paski) - ..... Ćwiklińska

Z lewej Andrzej Ziomek z AKT "Gronie". W następnym rzędzie Majka i Piotr Bednorzowie
W pierwszym rzędzie usiadły "gospodynie" uroczystości: Szefowa koła Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu Mariola Para-Hewig, szefowa Komisji Rewizyjnej Koła Urszula Sewielska oraz najważniejszy gość: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Panek.
Przedstawiłem prezentację prawie 80 zdjęć Janusza Kalinowskiego z całej Jego działalności w akademickich organizacjach turystycznych Katowic i w Związku Górnośląskim w jego rodzinnym Wełnowcu/Józefowcu.

Na zdjęciu szefowa koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec Mariola Para-Hewig i b. poseł Jan Rzymełka -przyjaciel Janusza Kalinowskiego, za Jego życia często przychodził na spotkania w kole. J.Rzymełka zaprasza AKT do swojej chaty w górach (Brenna).
U dołu zdjęcia" b.poseł Jan Rzymełka, z lewej Misia Szewczyk, Ala Padoł i Majka Bednorzowa - za nią J.Wodarczyk-Staciwa a w głębi Jasiu Dulewski rozmawia ze S.Rzymełkową. Grupka z prawej od nich to Piotr Szewczyk oraz G.Szulc i D.Kawalec (tyłem) oraz "Nucia" i Basia Juraszczyk, trochę w prawo Bronek Gondzik stoi z Wandą Brocką. w kącie przy stole (w różowej kurteczce) B.Licznerska-Bańczyk
"ucieka ze zdjęcia" b.poseł Jan Rzymełka, z lewej Włodek Szulc, dalej Misia Szewczyk, Ala Padoł i Majka Bednorzowa - za nią J.Wodarczyk-Staciwa a w głębi Jasiu Dulewski rozmawia ze S.Rzymełkową. Grupka z prawej od nich to Piotr Szewczyk oraz G.Szulc i D.Kawalec (tyłem) oraz "Nucia" i B.Juraszczyk, trochę w prawo Bronek Gondzik stoi z Wandą Brocką. w kącie przy stole (w różowej kurteczce) B.Licznerska-Bańczyk

Na pierwszym planie Karol Niedziela z AKT "Gronie" - za nim siostra Janusza Kalinowskiego z mieszkankami Józefowca B.Stodulską i K.Stanaszek, za nimi H.Borończyk rozmawia z P.Bednorzem i Z. Padołem, obok E.Tyburska-Bujoczek i J.Kaszowski, za nimi (opuszcza salę) B.Osiecki, z tyłu w środku ciemnej wnęki A.Ziomek, obok Racibor Dembowski i Ania Trojanowska rozmawiają z Bartkiem Piekarusiem


fot. Edward Grządziel (widoczny na powyższym zdjęciu - robi zdjęcia z "podwyższenia") 15 zdjęć, "Romeo" Mamak (3 zdjęcia), Nina i Grzegorz Górkowie (10 zdjęć)

"Romeo" Mamak pomógł mi przeprowadzić bezpłatną loterię książek Janusza Kalinowskiego (z wbitym Jego exlibrisem) - serdeczne dzięki!!! - niestety "fotografa przy tym nie było". Nierozlosowane ksiązki (na zdjęciu) przyniosę na Walne Zebranie AKT "Gronie" w dniu 17 maja 2016.
W każdej książce wbity jest EXLIBRIS Janusza Kalinowskiego

czwartek, 7 kwietnia 2016

55 - lecie AKT "Gronie" w OW "RELAKS" w Wiśle 8/9/10 kwietnia 2016


Piątek 8 kwietnia 2016
- wieczorne i nocne AKT-owców rozmowy i śpiewanki od 20.00 w kawiarni na parterze,
Sobota 9 kwietnia 2016
- 10.00 o "swojej" Wiśle opowiedział Gustaw Czyż = przewodnik z Wisły, laureat konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzeniu
= 11.00 wymarsz na spacer na cmentarz ewangelicki „Na Groniczku” – złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie St. Hadyny oraz zaśpiewaliśmy "Helo, Helo, Helenko jako ci sie pasie?",
- 12-13 kawa „U Janeczki” w Kopydle i spacer "nad Wisłą" w wiosennym deszczu (m.in. galeria rzeźb A,Cieńciały) ,
- 14-15 – obiad w „Relaksie”,
- 15-19.00 zajęcia w podgrupach: dla 8 chętnych wyjazd do Cieszyna z Bogusiem Bochynkiem na „szlak kwitnących magnolii”, pokazy slajdów (P.Bednorz, E,Jarosz) w kawiarni OW „Relaks”,
- 19.30 do oporu – śpiewanie przy „zimnej płycie”
Niedziela 10 kwietnia
- 10.00 wyjazd „ciuchcią Martusia" do Zameczku
- 12.00 nabożeństwo w kaplicy przy Zameczku prezydenckim na Zadnim Groniu w intencji 55-lecia AKT ”Gronie”
- 14-15 – obiad w „Relaksie” i Pa!Pa!Pa!
Było nas (wraz z gośćmi) ponad 70 osób

Helena i Piotr Holonowie łapali gumy... w obydwie strony
Znaczek AKT spadł na mój widok - autorką wszystkich dekoracji była "Dzidka" Borys
Reszta prezesów i "kółka" z buziami członków AKT
Kończy pracę "ekipa wieszająca dekoracje" na czele z Leszkiem Szczepanowskim i Edwardem Jaroszem


Staszek Płonka wjeżdża z Basią do kawiarni na parterze
"Prezydium" już śpiewa
Też się "sposobią" do śpiewania, od lewej: nasz gość Leszek Piotrowski z Wrocławia, Aśka Wodarczyk-Staciwa, Basie: Reich i Sobczyk, Maryla Kowalska (na pierwszym planie), "Ksina" Stojek i "Misia" Szewczyk, wychylaja sie lekko z prawej strony Majka i Piotr Bednorzowie

Staszek przygrywał na organkach
...a Zbyszek Radomski na gitarze - szkoda , że tak rzadko nas odwiedza (woli biegać na nartach?)

Dobrze, że bar za plecami... bo nie trzeba daleko biegać
Dorota Kawalec jakoś dojechała nareszcie... z tego swojego Monachium, mimo licznych przeciwności
... a powiesili Jej zdjęcie z przed 30 lat
Maryla Horemska też złapała za skrzypki by zagrać "Szumi jawor, szumi...". Obok niej śpiewa Bianka Koloch.
...a Basia Licznerska Bańczyk zasiadła przy pianinie
Nienasyceni śpiewają jeszcze na korytarzu mimo, że już grubo po połnocy...
Jasiu Ociepka z mamą Dorotą przywiózł skoro świt w sobotę dziadków: Wandę i Karola Niedzielów
Gustaw Czyż = przewodnik z Wisły, laureat konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzeniu w towarzystwie Bronka Pinkasa, zaprzyjaźnionego z nami kierownika OW "Relaks" i prezesa AKT Grzegorza Górki.
Gustaw Czyż w niezrównany sposób opowiada o Wiśle i góralszczyźnie
Przed wymarszem "na Wisłę" choć pogoda nie rozpieszcza
My już na moście przed cmentarzem ewangelickim "na Groniczku" w Wiśle
Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie St. Hadyny oraz zaśpiewaliśmy "Helo, Helo, Helenko jako ci sie pasie?". Lekko zasłonięty przez krzyż Piotr Szewczyk (z kamerą)
Nad grobem dr Bogumiła Hoffa z Warszawy - jednego z twórców Wisły jako kurortu
Na głównej ulicy w Kopydle tuż obok pierwszego lokalu "U Janeczki" czyli żony Adama Małysza. Z prawej strony przewodnika Grażyna i Andrzej Ziomkowie, którzy przyjechali w sobote rano
Tu już siedziały: Gabrysia Franik, Ewa Kapica i Renia Zarębska z koleżanką z Wisły ale poszliśmy dalej bo my już nie mieliśmy gdzie usiąść
Po obiedzie 8 osób pojechało busem Czemborów (DZIĘKUJEMY) na "szlak kwitnącycch magnolii" z Bugusiem Bochynkiem A RESZTA oglądała zdjęcia wyświetlane przez Edwarda Jarosza,Piotra Bednorza i Grzegorza Górki.
Zbieramy się przed "uroczystością główną": koleżanki z roku fizyki WSP: Ola Polak (Trzaskoma) i Aśka Wodarczyk (Staciwa)
Kajtuś Lalewicz - wnuk Oli Polak-Trzaskomy i Kasia Trzaskoma-Lalewicz lubią nasze towarzystwo
"Sto lat"
Bednorzowie ustąpili miejsca w prezydium Krystynie Nizio-Siweckiej i Jackowi Siweckiemu, którzy mimo kłopotów dotarli do Wisły. A prezes poinformował o życzeniach, które napłynęły od Ernesta Strokosza (sms), Grażyny i Jurka Sypniewskich z Legnicy oraz prof Zbyszka Szota z Gdańska (proponuje opracowanie i wydanie monografii AKT "Gronie")
...a Piotr Bednorz odczytał życzenia nadesłane na jego ręce przez Herberta Borończyka, Edka Kanię i Piotra Milewskiego oraz Alę i Heńka Supronowiczów z Warszawy. Ponadto życzenia nadesłali m.in. Urszula Rabenda (Łątka), nasza członkini-szefowa koła przewodników w Tychach i Janusz Czerwiński - kolega Janusza Kalinowskiego, autor przewodników po Sudetach.
"Ława prawa" naszej uroczystości jest potężna: na pierwszym planie z prawej Boguś Bochynek, autor pierwotnego scenariusza naszej uroczystości, który jednak "nie wypalił"
...a trzej Prezesi (z pięciu obecnych) trzymają się lewej strony
Prezes wręczył szefowi rady ds organizacji społecznych Archidiecezji katowickiej Antkowi Winiarskiemu "za zasługi dla AKT" książkę z 50-lecia SKPB z dedykacją od Zarządu AKT "Gronie" a Marian Ściskała - wynajęty akordeonista intonuje "Szumi jawor..."
Śpiewamy na stojąco, przygotowując się do kulminacyjnego momentu wieczoru, który nastąpi o 22.00
W centrum zdjęcia (w samej koszuli) - Adam Sroka (kolega Ziomków)
Antek Dronszczyk próbuje sfotografować podarowany przez Jego firmę ogromny tort (50x70 cm)

Wizytówka firmy "Król" - jedynego sponsora naszej uroczystości - wystosowałem pismo z podziękowaniem od AKT "Gronie"
Na torcie jest widoczny obok znaczka AKT Gronie marcepanowy plecaczek - wręczyłem go Krystynie Gemzie, która swoim niesamowitym głosem dokonywała cudów wraz z grającym na gitarze i śpiewającym Jackiem Siweckim

Antek Dronszczyk nasz sponsor i Mietek Urbaczka - jeden z 5 naszych klubowych GOPR-owców
Coraz więcej singli choć każdy z innego powodu: od lewej "Nucia" Wieniewska, Zbyszek Padoł i Jarek Daniłow
Krystyna Gemza przyjeżdża z synem Wojtkiem, który także nie stroni od "naszego towarzystwa"
Komu wysyła całusa Dorota?
Jacek Siwecki rozmawia z Renią (z d.Łabędź) i Edkiem Kudelskimi
Przewodnicy: koleżanki filolożki polskie - Stefa Mały-Culic i "Mysza" czyli dr Krystyna Myszor-Sulwińska oraz Andrzej Wisełka - przewodnik beskidzki i jurajski (rodem z Jaworzynki a mieszka w Częstochowie).
Stefa przekazała serdeczne pozdrowienia od niepocieszonych (chorych): Ireny Tomalik-Domagały, Karola i Urszuli Kwiecińskich oraz Moniki i Leona Koperników.
od lewej: Staszek Płonka i Basia Mikuła a dalej Jasiu Dulewski i jego Małzonka prof. dr hab.inż. Czesia Rosik-Dulewska, jedyna z kilku AKT-owskich profesorów, która zjawiła się na uroczystości 55-lecia
Z Edkiem Kudelskim mamy dużo do pogadania a rzadko się widzimy, mimo iż jest już na podwójnej emeryturze: przed długie lata był wiceprezesem Zarządu Głównego PTTK (społecznie) i pracował na Uniwersytecie Śląskim
Bolek Osiecki - v-prezes OM PTTK (gdy ja byłem prezesem) i później wysoki urzędnik ds turystyki w Urzędzie Marszałkowskim oraz Bronek Święs - rodem z Grybowa - jeden z najmocniejszych głosów w AKT
Teresa Jaroszowa (Edward gdzieś lata), Regina i Bronek Nowokowie i Basia Reich
"Wawrzek" czyli Jurek Wojcieszak oraz Halina i Andrzej Czemborowie , którzy zawsze nas wożą (busem) gdy trzeba
..i znowu "Wawrzek" z Tereską Chmielewską-Gnizą, Marylą Kowalską i "Ksiną" Matys - Stojek
"Góralskie tańce" trwały dosyć krótko bo tylko do 1.30
"O północy się zjawili..." Szulcowie (ale Włodek się gdzieś zawieruszył)
Na "mioduli prezydenckiej" w dolnym Zameczku na Zadnim Groniu - pierwsza z prawej Teresa Baranowska, obok niej (lekko tyłem w bordowym sweterku) "Nucia" Wieniewska - nie wpuścili jej na Mszę bo nie zabrała dowodu osobistego. "Dla towarzystwa" nie poszedł też na mszę Paweł Baranowski (drugi z lewej)
Msza za AKT Gronie w 55 rocznicę powstania w d. kaplicy Habsburgów przy zameczku (obecnie pw św. Jadwigi Śląskiej)
Po mszy - zdjęcie "strażackie" na tle Zameczku
I drugie zdjęcie w stronę kaplicy
Basia Mikuła ze Staszkiem Płonką nie odpuścili żadnej części uroczystości
Cała grupa, która jechała "Ciuchcią" do Zameczku....
... i jej najważniejsza część z właścicielem i przewodnikiem Jazdę ciuchcią zorganizowała Aśka Wodarczyk-Staciwa.
Kasia i Kajtek graja w bilarda
Delegacja SKPB i Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach: Jola i Michał Skrzypkowie i Marcin Kołodziej wręczają odznakę 50-lecia PTTK Piotrowi Bednorzowi
Oto ta odznaka - dostał ja także prezes a kilka osób jeszcze wniosło reklamacje, że też im się należy...
... m.in. "Dzidka" Borys, którą dostała za 25-lecie w PTTK a należała Jej się za "50 lat"
"Kubki jubileuszowe" - duży sukces uroczystości 55-lecia - załatwione przez Aśkę Wodarczyk-Staciwę - ze znaczkiem klubowym oraz motywem z nagłówka bloga AKT "Gronie" (oraz nagrobka Janusza Kalinowskiego) tj panoramą południowego otoczenia Morskiego Oka)
Strona tytułowa wydawnictwa na 55-lecie AKT "Gronie" z tekstami Grzegorza Górki, Piotra Bednorza i "Dzidki" Borys oraz kilkunastu osób, które dostarczyły informacje o zmarłych członkach AKT "Gronie" (część z nich wymieniłem pod tabelą zawierającą personalia zmarłych).
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 55-lecia AKT "Gronie", zwłaszcza tym, o których tu nie wspomniałem głównie Ninie, która była "kwatermistrzem" 55=lecia AKT.

fot. Edward Jarosz, Piotr Szewczyk, Bronek Nowok, Grzegorz Górka (moje są też teksty)