wtorek, 23 kwietnia 2013

27-28 kwiecień Wyrch Czadeczka (w „Gościnnej Chacie” u Bochynków) otwarcie sezonu AKT „Gronie”


27-28 kwietnia na Wyrch Czadeczce w Jaworzynce (w „Gościnnej Chacie” u Basi i Bogusia Bochynków)dokonaliśmy otwarcia sezonu AKT „Gronie” – przyjechało 13 osób 4 samochodami: L.Szczepanowski z K.K.Stojkami i M.Horemską, J.Wojcieszak z J.Wodarczyk-Staciwą i T.Chmielewską-Gnizą, K.J. Siweccy i J.G. Górkowie z R.Mamakiem i I.Bartyzel-Frączek. W Istebnej - odwiedziliśmy dom-izbę pamięci Jerzego Kukuczki na Wilczym, chatę Jana Kawuloka i kościół ewangelicki. W niedzielę pojechaliśmy do Hrcavy (Herczawy).


Pani Cecylia Kukuczka opowiedziała nam o Jurku - na zdjęciu z nami przed chatą w Istebnej - Wilczem

Janko Macoszek jest godnym następcą Jana i Zuzanny Kawuloków w opowiadaniu o 150-letniej Chacie Kawuloka

Ksiądz Alfred Staniek proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej przyjał nas kawą i ciastkami

W tym czasie Basia Bochynkowa już gotowała dla nas obiad

Zaraz potem poszliśmy na spacer choć zanosiło się na deszcz

Na 19.00 Duch Święty zaprowadził (Wawrzka i nas) do kościoła katolickiego w Istebnej ma koncert młodych Franciszkanów z katowickich Panewnik

Do kolacji przy grillu w Goscinnym Szałasie przygrywała nam orkiestra bardzo doborowa: "Frida", Jacek Siwecki i Krzysiu Stojek (łysawy gitarzysta odwrócony tyłem)

Nazajutrz mszę św. w kościele pw. św. Cyryla i Metodego w Hrcavie odprawiał polski ksiądz

W galerii na dawnej granicy oprowadzał nas sam właściciel Pan Kukuczka

Po obiedzie odwiedziliśmy jeszcze kapliczkę Matki Boskiej, ufundowaną przez B.B. Bochynków i odnowioną niedawno przez Bogusia

Przeszliśmy się do muzeum świerka istebniańskiego i po pożegnalnym poczęstunku (kawa i szarlotka) opuścilismy naprawdę gościnną Gościnną Chatę na Wierch Czadeczce u Bochynków

czwartek, 18 kwietnia 2013

Ubezpieczenie NNW członków PTTK

Do członków i sympatyków AKT "Gronie" należących do PTTK

Z punktu 8.2 "procedury... zgłoszenia szkody..." (do wglądu na stronie internetowej ZG PTTK i w oddziałach PTTK, także u niżej podpisanego) wynika, że do zgłoszenia wypadku z tytułu szkody podlegającej ubezpieczeniu NNW członków PTTK trzeba dołączyć: "fotokopię fragmentu listy lub rejestru ubezpieczonych, która znajdować się będzie w Oddziałach PTTK"(ta "lista - rejestr" to imienny wykaz znaczków składkowych sprzedanych przez Oddział).
Wnioski dla członków i sympatyków AKT "Gronie":
- wszyscy członkowie AKT "Gronie", którzy mają aktualne (ważne) legitymacje PTTK powinni pamiętać o tym wymogu i starać się składki regulować w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK (np. raz w roku za naszym pośrednictwem), jeżeli chcą by ten Oddział był właściwy dla wystawienia takiego dokumentu,
- by poinformowali o tym wymogu swoje rodziny - na wszelki wypadek przed każdą imprezą turystyczną (lub w inny trwały i skuteczny sposób). Adres Oddziału Miedzyuczelnianego PTTK w Katowicach jest identyczny z adresem AKT "Gronie" tj. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/302 a jego aktualne dane teleadresowe można znaleźć pod http://skpb.org/about/ompttk

Pozdrawiam
Grzegorz Górka kom. 604450769

środa, 10 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013 byliśmy w Muzeum-Izbie Pamięci KWK "Wujek"

8 kwietnia spotkał się zarząd AKT "Gronie" z udziałem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Staszka Sulwińskiego i Edwarda Jarosza. Podjęto uchwałę o przystąpieniu AKT "Gronie" (jako członek zbiorowy) do Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Omówiono też bieżące imprezy, w których biorą udział członkowie AKT.

9 kwietnia spotkaliśmy się w Muzeum-Izbie Pamięci KWK "Wujek". Na początku spotkania Prezes złożył gratulacje Piotrowi Bednorzowi i (nieobecnemu) Karolowi Niedzieli z okazji 75 rocznicy urodzin.

Najważniejsza część ekspozycji: zdjęcia 9 poległych 16.12.1981 r. górników KWK "Wujek"

Po muzeum oprowadził nas kustosz Pan Antoni Gierlotka.

Było nas 21 osób

Na krzyżu wisi 9 zapalonych lampek górniczych symbol 9 ofiar pacyfikacji kopalni w dniu 16 grudnia 1981 r.

Słuchamy w skupieniu Kustosza (jednego z 4) Muzeum

Przyszła m.in. "Dzidka" Borys (obok Bronek Święs)

Hełm jednego z zabitych Janka Stawisińskiego ze sladem kuli

W gablotach m.in. książki o wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r.

Do sforsowania ogrodzenia kopalni użyto czołgu.

Przed makietą (1:100) Kopalni obrazujacą wydarzenia z 16 grudnia 1981 r.

Obok makiety naturalnej wielkości postaci inscenizujące atak ZOMO na strajkujących górników.

Zobaczyliśmy film złożony z wywiadów z uczestnikami wydarzeń 16 grudnia 1981 r. i członkami ich rodzin.

Na zakończenie Pan Antoni Gierlotka wręczył nam pamiątki: broszurę i widokówki.
Mimo, że z racji naszego wieku wydarzenia z 16 grudnia 1981 r. pamiętamy - pewne fragmenty Jego relacji i filmu usłyszeliśmy i zobaczyliśmy po raz pierwszy i mocno one nami wstrząsnęły.
Muzeum warte jest obejrzenia i powinno być szeroko reklamowane w kraju i za granicą.
Na zakończnie Prezes wręczył Panu A.Gierlotce pismo z oficjalnym podziękowaniem.
Uwaga: ekspozycja jest udostępniana nieodpłatnie.
zdjęcia: Grzegorz Górka i Ernest Strokosz