niedziela, 17 kwietnia 2016

wtorek 17 maja – zebranie sprawozdawczo-wyborcze AKT „Gronie” g.17.30 I Termin, g.17.45 II Termin, sala audiowizualna Pałacu Młodzieży

Porządek obrad:
1) Przyjęcie programu Walnego Zebrania
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania (odpowiedzialnego za notowanie wniosków i protokół z zebrania)
Punkty 1 i 2 prowadzi Prezes Zarządu
W dalszym ciągu zebranie prowadzi wybrany Przewodniczący Zebrania
3) Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okrez 11.11.2015-17.5.2016
4) Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej
5) Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującym władzom Klubu
6) Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Zebrania)
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osobowej), która przeprowadzi wybory do władz Klubu i sporządzi protokół z tej czynności
8) Tajne wybory władz Klubu oraz ukonstytuowanie się władz
9) Dyskusja programowa, odczytanie i przegłosowanie uchwał i wniosków
10) Zakończenie zebrania.

Prawo głosu na zebraniu będą miały osoby mające opłacone składki za 2015 rok i członkowie honorowi.

pozdrawiam
Grzegorz Górka, tel.32-2586241, kom.604450769, piszcie do mnie: akt.gronie@gmail.com ,


Działalność AKT "Gronie" od 11.XI.2015 do 17.V.2016
10 listopada 2015 w Pałacu Młodzieży odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu - wzięło udział 29 osób. Zebraniu przewodniczył Włodzimierz Szulc. Udzielono absolutorium ustępującym władzom Klubu. Dokonano zmiany w §21 Regulaminu Klubu – Zarząd musi być minimum 3-osobowy. Wyborów nie było ze względu na zbyt małą ilość kandydatów do zarządu (2). Podjęto uchwałę o ponownym zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Klubu niedługo po obchodach 55-lecia AKT „Gronie”. Zarząd trwał więc dalej w składzie niezmienionym:
p.o. prezes Grzegorz Górka, sekretarz Piotr Holon, skarbnik Maria Horemska, członkowie zarządu: Grażyna Omelaniuk Szulc, Joanna Wodarczyk-Staciwa i Leszek Szczepanowski.

W środę 25 listopada 2015 w 8 rocznicę śmierci Janusza Kalinowskiego odbyła się Msza św. za zmarłych i żyjących członków AKT "Gronie" m.in. za Janusza oraz śp. ks. Prałata dr Jerzego Pawlika w kościele pw MB Wspomożenia Wiernych w Katowicach - Wełnowcu.

We wtorek 8 grudnia 2015 Ernest Strokosz i "Mysza" zorganizowali spotkanie AKT w Bibliotece Śl w Katowicach w budynku przy ul. Ligonia 7. Przyszło ponad 30 osób: oprócz członków AKT "Gronie" także współpracownicy Ernesta Strokosza z Biblioteki Śl oraz Ania Trojanowska i Racibor Dembowski z SKPB. Spotkanie miał prowadzić Pan Krystian Szczęsny na temat "Wojciech Kilar i jego muzyka" ale z powodu choroby prelegenta w jego rolę wszedł Ernest Strokosz - wyświetlił wywiad z Wojciechem Kilarem ilustrowany fragmentami Jego najsłynniejszych dzieł.

9 grudnia 2015 w klubie podróżników "Namaste" - 6 osób z AKT Gronie było na spotkaniu z Olą Dzik.

W piątek 11 grudnia 2015, w 25 rocznicę śmierci naszego kolegi klubowego, muzyka i muzykologa dr Józefa Kubika, byłego prezesa AKT "Gronie", założyciela Akademickiego Klubu Alpinistycznego, w kościele ewangelickim w Katowicach przy ul. Warszawskiej odbyło się nabożeństwo żałobne, na którym zgromadziło się ponad 20 osób, które znały Józka. Po nabożeństwie żona Witka - Teresa Kubik (Pawłowska) serwowała kołocz i kawę (herbatę) a bracia Kubikowie - Leszek, Jan i Witek oraz inni uczestnicy spotkania (m.in. Alfred Josz) wspominali Józka i mówili m.in. o losach rodziny, wywodzącej się z Wendryni na Zaolziu.

Sylwestra 2015/2016 AKT „Gronie” w OW „Relaks” w Wiśle zorganizowała J. Wodarczyk-Staciwa.

12 stycznia 2016 był opłatek AKT "Gronie". W 25 osób zebraliśmy się w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży. Opłatka celebrował z nami już 3-ci raz OO Brunon Wielki 87-letni Oblat z Koszutki, którego przywiózł i odwiózł „Romeo” Mamak. Sprzęt (obrusy, świeczniki itp.) przywieźli tradycyjnie Grażyna i Włodek Szulcowie.

9 lutego 2016 było spotkanie "śledziowe" AKT "Gronie". Prezes pokazał prezentację o AKT „Gronie” przygotowaną na 22 lutego (55 lat AKT), która zostanie przedstawiona w galerii „Rondo Sztuki” na spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika. Kolaudacja przebiegła pomyślnie - zgłoszono 3 bardzo ważne poprawki. Było nas ponad 30. Piotr Szewczyk krążył z ulotkami o „swoim” (jest jego kierownikiem) 60 Rajdzie Wiosennym AKT „Gronie” w Sudetach (13-15 maja 2016), organizowanym w 10 rocznicę śmierci Stefana Kowalskiego.

22 lutego 2016 r. AKT "Gronie" ukończył 55 lat.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Rondzie Sztuki spotkali się katowiccy przewodnicy pod wodzą Maryli Zarębskiej, która powitała licznie zgromadzonych uczestników spotkania - zwłaszcza członków obchodzącego 22 lutego 2016 55-lat Akademickiego Klubu Turystycznego "Gronie" w Katowicach im. Janusza Kalinowskiego i wręczyła prezesowi AKT list gratulacyjny. Pani Helena Dytkowska z koła przewodników miejskich i terenowych pokazała i opowiedziała o katowickich dzielnicach Dąb (najstarsza) i Os. Tysiąclecia (jedna z najbardziej nowoczesnych). Grzegorz Górka pokazał ponad 20 minutową prezentację pt "Co to jest AKT "Gronie". Jeden z obecnych nestorów AKT "Gronie" - Jego współzałożyciel Piotr Bednorz pokazał kilka wypraw AKT "Gronie" z przed ponad 52 lat (m.in. w Beskid Śląsko-Morawski). Licznie przybyli katowiccy przewodnicy i mieszkańcy Katowic a głównie obchodzący jubileusz 55-lecia członkowie AKT "Gronie".

W piątek 26 lutego były 2 imprezy:
1) o godz. 13.00 Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. Śląskiego zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach – była kilkuosobowa grupa z AKT „Gronie”. Oprócz tradycyjnego „gradu” medali i dyplomów - także wywodzący się z AKT „Gronie” Edziuś Wieczorek pokazał nowoczesną architekturę woj. Śląskiego.
2) o godz 17 w Bibliotece Śląskiej Pani Ewa Sabela-Furtek z Ligotki Kameralnej na Zaolziu zaprezentowała swój nowy tomik poezji „Boso i z wiankiem na głowie”. Salę wypełnili katowiccy "Zaolziacy". Pani Ewie asystowała utalentowana młodzież z Ligotki Kameralnej grająca na różnych instrumentach. Prezes AKT "Gronie" podziękował za spotkanie w imieniu "naszej 13-tki" bo tylu z AKT było nas w BŚl. Oprócz poezji był też krótki wykład o historii Zaolzia. Reprezentująca Dyrektora Biblioteki Śląskiej Pani Dagmara Bałycz i "Mysza" czyli dr Krystyna Myszor-Sulwińska podziękowały Pani Ewie za spotkanie. Pani Ewa Sabela-Furtek podpisywała swój tomik poezji - wpisała także dedykację dla AKT "Gronie". Ernest Strokosz oprócz fotografowania pilnował "całej techniki". Swoją siostrę wspierała szefowa koła PZKO w Ligotce Kameralnej Pani Joanna Sabela - Szpyrc z rodziną. Panią Ewę Sabelę-Furtek, poetkę z Zaolzia, która pochodzi z Ligotki Kameralnej (tej samej co "Mysza" tj. dr Krystyna Myszor-Sulwińska) poznaliśmy na 58 Rajdzie Wiosennym AKT "Gronie" 17 maja 2014, gdy spotkała się z nami w Hotelu Górskim "Ondrasz" na Goduli i w następnym dniu - oprowadziła nas po centrum Ligotki.

Wtorek 01.03.2016 r. w kościele w Katowicach – Józefowcu odbyła się Msza św. za śp. Ks. Prałata dr Jerzego Pawlika w 7 rocznicę śmierci. Oprócz rodziny był Józek Buszman i ja z Niną. Było też kilka osób ze Związku Górnośląskiego z Wełnowca-Józefowca ale prawie nikogo ze środowisk turystycznych. Msze rocznicowe odbywają się dzięki proboszczowi parafii Józefowiec ks. Zenonowi Drożdżowi.

We wtorek 8 marca 2016 spotkanie AKT "Gronie" było w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży, Ernest Strokosz opowiedział w bardzo interesujący sposób o instalacjach militarnych wyspy Wolin w Świnoujściu (niemieckie wyrzutnie rakiet V-1 i działa V-3, kompleks militarny z czasów PRL) oraz pokazał „krzywy las”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet prezes zamieścił na blogu bukiet kwiatów dla Pań z AKT "Gronie" - w rewanżu Skarbniczka Maryla Horemska postawiła wszystkim kawę (lub herbatę).

8-10 kwietnia 2016 w OW Relaks w Wiśle ponad 70 osób wzięło udział w 55-leciu AKT „Gronie”. Pośpiewaliśmy 2 wieczory (główne atrakcje to niezrównane solówki „Krychy” Gemzy i Jacka Siweckiego oraz Zbyszek Radomski). Przewodnik z Wisły – laureat konkursu krasomówczego Pan Gustaw Czyż poprowadził nas na cmentarz ewangelicki „Na groniczku” gdzie m.in. zaświeciliśmy znicze na grobie Stanisława Hadyny (i zaśpiewaliśmy „Helo, Helo….). Niektórzy odwiedzili cukiernię „U Janeczki” w Kopydle i odbyli spacer nad Wisłą w wiosennym deszczu (m.in. galeria rzeźb Artura Cienciały). Boguś Bochynek oprowadził chętnych po szlaku kwitnących magnolii w Cieszynie. Ja, Piotr Bednorz i Edward Jarosz pokazaliśmy zdjęcia z historii AKT :Gronie”. W czasie bankietu delektowaliśmy się ogromnym tortem cukierni „Krół” w Rybniku, podarowanym przez właścicieli (dzieci Antka Dronszczyka). Do kaplicy przy zameczku prezydenckim na Zadnim Groniu na mszę dziękczynną za 55 lat AKT „Gronie” pojechaliśmy ciuchcią „Martusią”. Zabraliśmy pamiątkowe wydawnictwo i „kubki 55-lecia” załatwione przez J.Wodarczyk-Staciwę i … odznaczeni (niektórzy) przez młodych z SKPB i Oddziału Międzyuczelnianego PTTK rozjechaliśmy się (do zobaczenia na 60-leciu!!!!!).
Dziękuję grupie osób która pomogła mi zorganizować 55-lecie AKT „Gronie”. Oprócz już wcześniej wymienionych są to moja Nina jako kwatermistrz 55-lecia, współautorzy wydawnictwa m.in. Majka i Piotr Bednorzowie i „Dzidka” Borys. Także „Dzidka” Borys i Leszek Szczepanowski przygotowali dekoracje. Szczególnego podkreślenia wymaga wieloletnia praca „Dzidki” nad malowaniem powiększeń znaczków rajdowych z rajdów środowiska katowickiego.

15 kwietnia 2016 (piątek) o godz.17.00 spotkaliśmy się (prawie 100 osób z udziałem wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krystyny Panek i władz samorządowej Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec) na „skwerze Janusza Kalinowskiego” (ul. Kotlarza w Józefowcu) i w Domu Kultury w Dębie (prezes pokazał prezentację zdjęć Janusza Kalinowskiego) z udziałem członków AKT "Gronie" i Związku Górnośląskiego z Wełnowca - Józefowca ( m.in. prezes Pani Mariola Para – Hewig - wnioskodawczyni nazwania skweru imieniem Janusza Kalinowskiego). Na uroczystości była grupa młodych z SKPB i Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach. Była też siostra Janusza – Halina Ćwiklińska z rodziną oraz liczni przyjaciele, m.in. b. poseł Jan Rzymełka i Jurek Dolinkiewicz, b. radny – przedstawiciel Muzeum miasta Katowic. „Romeo” Mamak zorganizował loterię książek z „exlibrisem” Janusza Kalinowskiego. Krystyna Panek, Mariola Para – Hewig i Jurek Dolinkiewicz otrzymali od nas „kubki 55-lecia AKT”.

30 kwietnia/3 maja 2016 otwarliśmy sezon turystyczny AKT „Gronie” u Bochynków na Wrch Czadeczce w Jaworzynce. Miejsce to upodobaliśmy sobie od kilku lat na nasze spotkania klubowe „w plenerze” ze względu na walory krajoznawcze okolicy i niezwykłą gościnność gospodarzy.

13-15 maja - 60 Rajd Wiosenny AKT "Gronie" – Karkonosze, Rudawy Janowickie w 10–lecie śmierci Stefana Kowalskiego (noclegi w Karpaczu) – kierownik rajdu Piotr Szewczyk

Spotkania (Zebrania) Zarządu AKT „Gronie” w czasie ostatnich 6 miesięcy nie było: 2 próby jego zwołania zakończyły się niepowodzeniem (brak quorum).

Po śmierci Janusza Kalinowskiego 25.11.2007 r. przejąłem kierowanie AKT „Gronie” i czyniłem to prawie 8,5 roku.

Dziękuję:
- OO Brunonowi Wielkiemu, oblatowi z Koszutki za udział w naszych uroczystościach w ostatnich latach oraz innym księżom: dr Henrykowi Pyce i Piotrowi Wenzlowi, którzy wspierali nas wcześniej. Nigdy nie zapomnimy o naszym przyjacielu ks. Prałacie Jerzym Pawliku choć liczne gremia, które za życia wspomagał już wydają się o nim zapominać,
- Oddziałowi Międzyuczelnianemu PTTK w Katowicach (jesteśmy aktualnie jednym z 2 kół Oddziału) za użyczanie „adresu” (aktualnie ul. Warszawska 6/302),
- Reni Szafraniec (szefowej Klubu PTSM „Janosik” w Pałacu Młodzieży), która dzielnie przy nas trwała – zapewniając nam dostęp do pomieszczenia, w którym się zbieraliśmy,
- za pomoc w robieniu zdjęć z imprez AKT w całym tym okresie 8,5 roku: Teresie i Edwardowi Jaroszom, Misi i Piotrowi Szewczykom czyli „Masztalskim” (podarowali mi kilkanaście filmów z imprez AKT „Gronie”), „Dzidce” Borys (także za „Kronikę Posiadów Jurajskich” przechowywaną u Szulców w Poczesnej), Piotrowi Bednorzowi, Marysi i Witkowi Ziębom, Reginie i Bronkowi Nowokom, Aśce Wodarczyk-Staciwie, Ernestowi Strokoszowi, „Romeowi” Mamakowi, Wojtkowi Beblo, Leszkowi Szczepanowskiemu, Antkowi Winiarskiemu oraz kilku innym osobom, aktywnym w utrwalaniu naszych imprez na zdjęciach i w formie filmów. Niestety dziedzina ta czeka na swojego „Edisona” – dokumentacja fotograficzna i filmowa AKT jako wiecznego tułacza jest w dużym rozproszeniu i nic nie wskazuje na to by w krótkim czasie coś się zmieniło, a istniejąca sytuacja grozi tym, że imprezy z historii i dorobek AKT „Gronie” ulegną zapomnieniu gdy … „nas zabraknie”,
- kierownikom imprez i prelegentom – najaktywniejsza była grupa „fotograficzno-filmowa” wymieniona powyżej, ale na równi z nimi albo nawet wyżej trzeba ocenić i podziękować Grażynie i Włodkowi Szulcom za „Posiady Jurajskie” i imprezy opłatkowe AKT, Krystynie i Jackowi Siweckim za „przechowanie nas” w czasie remontu Pałacu Młodzieży i cementowanie więzi międzypokoleniowych AKT-SKPB, Basi i Bogusiowi Bochynkom za to, że w swojej „Gościnnej Chacie” pozwolili nam zapomnieć o „utracie” Chatki pod Rogaczem, Gosi Chwistek za pokazanie nam piękna „swojej” Bawarii, Krystynie i Staszkowi Sulwińskim z Rodziną za konsekwentne kierowanie naszej uwagi w kierunku Zaolzia, Jasiowi Dulewskiemu za „Dalekowschodnie impresje” oraz realizatorom kilkunastu imprez, które stanowiły nieraz o obliczu klubu – trzeba tu wymienić takie osoby jak Edward Jarosz, który oprowadził nas po lotnisku na Muchowcu i stanowił dużą pomoc merytoryczną w przygotowaniu i na trasie wielu rajdów, Dzidka Borys – za wkład w dokumentowanie dorobku AKT i SKPB a z drobniejszych spraw - spacer po ” Żabich Dołach”, zorganizowany we współpracy z bytomskim kołem przewodnickim, „Wawrzek” czyli Jurek Wojcieszak, który pokazał nam zabytkową kopalnię „Guido” w Zabrzu, Irena Frączek, która zaprowadziła nas do Muzeum Organów Akademii Muzycznej, „Romeo” Mamak, Teresa Mastalerz. Krasnomiła i Bolesław Osieccy, Aśka Wodarczyk-Staciwa wznowili organizację Sylwestrów, o których AKT przez długi czas zapomniał.
Niewątpliwą czołówkę wśród organizatorów imprez stanowili (oprócz Prezesa) Grażyna i Włodek Szulcowie, Aśka Wodarczyk-Staciwa, Boguś Bochynek i wspierająca go w „Gościnnej Chacie” Basia, Alicja i Leszek Szczepanowcy, „Mysza” czyli Krystyna i Staszek Sulwińscy oraz od niedawna aktywny w AKT Ernest Strokosz, który wniósł wiele nowego w poczynania organizacyjne klubu – zwłaszcza we współpracy z Biblioteką Śląską i innymi lokalnymi przybytkami kultury.

-„orkiestrze tych lat”: Irena Bartyzel-Frączek, Nina Piechula-Josz, Basia Licznerska-Bańczyk, Maryla Horemska, Jacek Siwecki, Zbyszek Radomski, śp. Krzysiu Stojek, możliwości w tej dziedzinie z każdą chwilą nam się kurczą, choć jak pokazało 55-lecie takiego unikalnego koncertu jaki pokazali Krystyna Gemza i Jacek Siwecki już dzisiaj nigdzie nie usłyszymy (poza AKT).

- za zapraszanie nas na imprezy przewodnickie śląskich i katowickich przewodników: przewodniczącemu Samorządu Przewodnickiego woj. Śląskiego Ryszardowi Ziernickiemu i szefowej koła przewodników terenowych przy oddziale górnośląskim PTTK Maryli Zarębskiej, dzięki której eksplorujemy od kilku lat piękne regiony Polski pod bardzo kompetentnym kierownictwem. Dziękujemy innym osobom spoza AKT, które pomagały nam w tych latach, byli to: Zygmunt Bracławik i Eugeniusz Pypłacz – spacer po Giszowcu, Gerard Sacherski – spacer po Szopienicach, Jan Broda – spacer po Murckach, Edziuś Wieczorek - spacer po Nikiszowcu, Wiesiek Malarz spacer AKT po Mikołowie i pokazanie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG w Mikołowie. W spacerach po Katowicach, Piotrowicach, Chorzowie (judaica), Sosnowcu uczestniczyła zazwyczaj garstka AKT-owców , a szkoda! Bo jak pokazały niedawne spacery z Pawłem Grają z urzędu marszałkowskiego (i wcześniejsze z prezesem AKT) – same Katowice i okolice są niezmiernie ciekawe.
W ciagu 8,5 roku odbyło się ponad 80 spotkań klubowych. Wraz z mszami (za Janusza Kalinowskiego, ks. Jerzego Pawlika, w czasie pogrzebów naszych członków, pielgrzymek do Piekar i Częstochowy, za zmarłych przewodników w katedrze katowickiej), oraz wyjazdami, opłatkami i spacerami ze śląskimi i katowickimi przewodnikami i Pawłem Grają spotkaliśmy się jeszcze dalsze około 40 razy
Inne aktywności:
- sekretarz AKT Piotr Holon udostępniał pomieszczenie na zebrania Zarządu AKT,
- Halina i Andrzej Czemborowie udostępniali busa (przynajmniej 3 razy).
Jeszcze raz wszystkim członkom Klubu oraz naszym dobroczyńcom spoza AKT „Gronie” serdecznie dziękujemy.

Prezes Zarządu AKT „Gronie” Grzegorz Górka

Walne Zebranie AKT "Gronie" 17 maja 2016 r. zakończyło się pełnym sukcesem, pod wodzą Włodka Szulca (przewodniczący Walnego Zebrania) i Piotra Holona (sekretarz Walnego Zebrania) wybrano nowy zarząd AKT "Gronie":
prezes: Ernest Strokosz, skarbnik: Maria Horemska, członkowie: Piotr Bednorz, Joanna Wodarczyk-Staciwa,
oraz nową Komisję Rewizyjną: przewodniczący: Edward Jarosz, wiceprzewodnicząca: Krystyna Myszor-Sulwińska, Sekretarz: Barbara Reich

13-15 maja - 60 Rajd Wiosenny AKT "Gronie" – Karkonosze, Rudawy Janowickie w 10–lecie śmierci Stefana Kowalskiego

13-15 maja - 60 Rajd Wiosenny AKT "Gronie" – Karkonosze, Rudawy Janowickie w 10–lecie śmierci Stefana Kowalskiego (noclegi w Karpaczu) – kierownik rajdu Piotr Szewczyk (609492940)
10 lat temu 13 5 2006 około południa Stefan Kowalski zmarł na szlaku przy skale „Fajka” w Rudawach Janowickich fot.Piotr Szewczyk

60 Rajd Wiosenny AKT "Gronie" im.Janusza Gregorczyka w Karkonoszach i Rudawach Janowickich 13-15 maja 2016 r.

13. 05. 2016 piątek godz.7.00 - wyjazd – Katowice, ul. Kopernika ( przystanek autobusowy) przejazd autostradą A4 kierunek Wrocław i dalej: Jawor – Kościół Pokoju jeden z dwóch takich obiektów zachowanych na świecie, umieszczony na liście UNESCO ,- Pałac Wojanów wraz z parkiem,- Łomnica: Pałac, folwark z atrakcjami, Pałac Mały, - Bukowiec: Pałac, zabudowania gospodarcze, park krajobrazowy, wieża strażnicza, - Miłków : Kościół św. Jadwigi, Pałac, - Karpacz.
14. 05. 2016 sobota.
Karpacz – Strużnica – Karpnicka Przełęcz – Szwajcarka – Janowice Wielkie: dwór z parkiem, Zamek w Karpnikach – Karpacz. ( wieczorem msza św. )
Wycieczka piesza: do wyboru przez uczestników.
- Strużnica – Fajka – Przełęcz Karpnicka
- Przełęcz Karpnicka – Fajka – Przełęcz Karpnicka
- Przełącz Karpnicka –Szwajcarka _przełącz Karpnicka.
15. 05. 2016 niedziela.
Karpacz – Miejska Kolejka Linowa ,wjazd na Kopę, świątynia Wang, Kłodzko,- Prudnik – Katowice przyjazd około 20,00
Wycieczka piesza ( dla chętnych: Kopa – Strzecha Akademicka – Samotnia – św. Wang)
Informacje:
- Noclegi: OW "Mieszko" w Karpaczu budynek z windą, pokoje z łazienkami.
- Wyżywienie: 2 śniadania ( stół szwedzki) i 2 obiadokolacje ( bufet).
- Proszę uwzględnić opłaty i wstępy do zwiedzanych obiektów i kolejki linowej.
- Program jest ramowy tzn. że kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie, lub nastąpi zmiana programu z przyczyn niezależnych od organizatorów rajdu.
- W miarę posiadanego czasu ilość zwiedzanych obiektów może się zwiększyć o nie wymienione w programie.
Koszt: 300,- zł, zaliczka 100,- zł do 15.03.2016 roku. Warunki wpłaty zostaną przekazane zainteresowanym.
Zapisy i informacji udziela:
Piotr Szewczyk ; telefon 609 492 940; e-mail: makszuza@g-mail.com

Część uczestników 60 Rajdu przed Kościołem Pokoju w Jaworze (Pomnik UNESCO) fot.J.Wodarczyk Staciwa


W Kosciele Pokoju w Jaworze fot.(2 powyższe zdjęcia) Piotr Szewczyk
Na szlaku - fot Piotr Szewczyk
Przeniesiony z Norwegii kościół protestancki WANG w Górnym Karpaczu fot. Piotr Szewczyk
Schronisko "Samotnia" nad Małym Stawem, fot. Piotr Szewczyk
Witam
13 maja w piątek 24 uczestników ( w tym 2 niezrzeszonych) wyruszyło na 60 Rajd Wiosenny AKT.
Miało nas być więcej, ale zmogła niektórych ("choroba" przypis GG). Zaczęliśmy od zwiedzania Kościoła Pokoju w Jaworze, potem były pałace Wojanów, Łomnica i Bukowiec.
Drugiego dnia udaliśmy się pod „Fajkę” i w miejscu w którym odszedł od nas śp. Stefan zapaliliśmy znicze. W drodze powrotnej zboczyliśmy do „Szwajcarki”
I zwiedziliśmy Karpniki i Miłków. Wieczorem uczestniczyliśmy w mszy św. W intencji Stefana, oraz zmarłych i żyjących Aktowców.
Trzeci dzień poświęciliśmy górom. 15 osób wjechało na Kopę, a potem we mgle powędrowało przez Strzechę Akademicką i Samotnię do Świątyni Wang.
Wieczorami w świetlicy OW Mieszko były śpiewy i wspomnienia.
Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do domów.

Kierownik 60 Rajdu Piotr Szewczyk

fot. "Romeo" Mamak (z kościoła w Karpaczu, gdzie była Msza za Stefana Kowalskiego i dyplom Rajdu, którzy otrzymali uczestnicy)

1-3 maja Wyrch Czadeczka (u Bochynków) otwarcie sezonu AKT „Gronie”

1-3 maja Wyrch Czadeczka (u Bochynków - zgłoszenia u Bogusia 603841947) otwarcie sezonu AKT „Gronie” .
Wypisane z kalendarza Gminnego Ośrodka Kultury Istebna
30.04. - Rajd Rupienka - Rupienka - Tyniok; godz. 9.00; Górski Klub „LHOTSE”
30.04. - Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha/ Karczma „Po Zbóju” w Istebnej Andziołówce
30.04. - Bieg o Puchar Złotego Gronia; Ośrodek Złoty Groń; g. 11:00 nordic walking; g. 12:00 Bieg Główny; 13:30 Bieg Dzieci; www.beskidzkakarta.pl
do 10.04. - Wystawa malarstwa Pawła Wałacha - sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej,
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
stale - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku i Msza Św.; Jaworzynka Trzycatek; godz. 10:00
01-03.05. – Dynafit Run Adventure, Biegi Górskie – Istebna Zaolzie i Amfiteatr; G&G Promotion
02.05. - Mieszanie Owiec - Koniaków Bacówka na Szańcach - Ochodzita; godz. 11:00
03.05. – Msza Św. w Jaworzynce na Wyrch Czadeczce (u Bochynków) z góralskim śpiewem – wystąpi m.in. Monika Wałach z zespołem dziecięcym; godz.11:00

Przełęcz Rupienka - sezon AKT otwarty!!!!
fot. Joanna Wodarczyk-Staciwa

IV Noc Muzeów w karczmie „Po Zbóju” – Istebna – Andziołówka – przebiegała pt. „Oblicza kobiety w sztuce Jana Wałacha”.

Po prelekcji, którą przedstawiła pani mgr Ewa Cudzich (wkrótce doktor) z Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie, przeszliśmy z lampionami do pracowni Mistrza Jana, gdzie przywitała nas kapela „Wałasi” ze Zbyszkiem Wałachem na czele.Po pięknym koncercie góralskiej kapeli można było podziwiać dzieła, które ciągle zachwycają zwiedzających. Miło było delektować się sztuką, słuchając dźwięków wydobywanych przez kapelę.
Spotkaliśmy tutaj wielu przyjaciół i znajomych.
Pani Jadwiga – córka Mistrza w rozmowie z Aśką.
Wpis do księgi pamiątkowej1 maja byliśmy w Jaworzynce – Trójstyku na stawianiu „MOJA”.
Zwyczaj stawiania „moja” związany jest z nadejściem wiosny, z czasem radości
i miłości połączonego z zabawą. Polega na postawieniu drzewa iglastego - najczęściej świerku – okorowanego, ale z pozostawionym zielonym czubkiem, który jest przyozdobiony kolorowymi wstążkami.
Pod wierzchołkiem zawiesza się wieniec z gałązek świerkowych.
Na polu przygrywał zespół słowacki z Czornego.
Można było włączyć się do śpiewu i tańców, lub podziwiać brzmienie heligonki (heligonka to odmiana akordeonu) i przytupywać w rytm „diabelskich skrzypiec”.
W heligonce mamy do wyboru dwie tonacje, przeważnie C i F (przy rozciąganiu miechów jeden głos, natomiast przy ściskaniu mamy inny głos).
Nasi z wójtem Istebnej Henrykiem Gazurkiem.

W samo południe – 2 maja – rozpoczęło się w Koniakowie „mieszanie owiec”.

Wcześniej obok bacówki można było oglądać i nabyć wyroby rękodzielnictwa ludowego. Po pokropieniu święconą wodą przez proboszcza stadka liczącego ok. 700 owieczek i baranów, po okadzeniu wypędzono stado na halę Ochodzitej, gdzie też się udaliśmy.

„Co by owiecki się rozmnazały i mlyko dawaly, trza wypić kielicha, a co by prosto iść do Bochynka, trza wychylić drugigo kielonka. Co by i zbójcy nie zbałamucili to trza z nimi pogodać i zrobić se fotka”.Jak co roku, 3 maja odbyła się Msza Św. w Jaworzynce na Wyrch Czadeczce z góralskim śpiewem. Mszę odprawił ks. Tomasz Rak. Do mszy przygrywała część zespołu folklorystycznego prowadzonego przez Monikę Wałach (reszta zespołu, która nie mogła przybyć, grała na odpuście w Zapasiekach). Po mszy udaliśmy się do zabudowań Bogusia i Basi Bochynków („Gościnna Chata”} gdzie dalej mogliśmy śpiewać i słuchać zespołu folklorystycznego.
Serdecznie dziękujemy Basi i Bogusiowi Bochynkom za serdeczne jak zawsze przyjęcie gości, sołtysowi Jaworzynki Pawłowi Ruckiemu, że dane nam było usłyszeć Jego donośne śpiewanie oraz wszystkim uczestnikom za wspólny śpiew i miłą atmosferę. Myślę, że będę wyrazicielem uczuć Basi i Bogusia Bochynków dziękując dyrektor GOK-u w Istebnej Pani Elżbiecie Niewiadomskiej za pomoc w zorganizowaniu mszy,

Zdjęcia: pierwszych pięć Joanna Wodarczyk-Staciwa - reszta (40) Ernest Strokosz (także tekst)

Więcej zdjęć z mszy świętej na stronie http://www.istebna.eu/turysta/fotoreportaz/msza-swieta-na-wyrchczadeczce